Quy định về dịch vụ môi giới bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Chủ đề   RSS   
 • #609685 19/03/2024

  nguyenduy303
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 2369
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 54 lần


  Quy định về dịch vụ môi giới bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023

  Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và quyền, nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

  1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

  Theo quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;

  - Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ;

  - Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản;

  - Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật này.

  Đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

  - Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

  Như vậy, so với quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014, quy định mới yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thay vì được hành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập.

  2. Thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản

  Tại Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

  Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản.

  Đồng thời, tại Điều 62 của Luật này cũng quy định nội dung môi giới bất động sản bao gồm những công việc sau:

  - Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

  - Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

  - Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

  3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

  - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền sau theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2023:

  + Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định;

  + Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch;

  + Thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên;

  + Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;

  + Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra;

  + Quyền khác theo hợp đồng.

  - Bên cạnh quyền, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản còn thực hiện các nghĩa vụ sau theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2023:

  + Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

  + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản cho nhân viên môi giới bất động sản làm việc trong doanh nghiệp hằng năm;

  + Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;

  + Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

  + Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  + Nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

  - Đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2023:

  + Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định;

  + Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch;

  + Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;

  + Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra;

  + Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản theo quy định.

  - Về nghĩa vụ đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, tại khoản 2 Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định:

  + Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

  + Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;

  + Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

  + Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc;

  + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm.

   
  428 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận