Quy định về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #514952 04/03/2019

  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 59 lần


  Quy định về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

  Một số quy định liên quan chuyển lợi nhuận từ Việt Nam ra nước ngoài:

  + Tại Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

  “1. Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài […] là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

  2. Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.[…]"

  + Tại Điều 3 Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài;

  + Tại Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

  + Tại Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

  Theo các quy định trên, trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hiện nay Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài thì:

  - Về thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty sử dụng mẫu “Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài” ban hành theo Thông tư 186/2010/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

  - Về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty tự quyết định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC .

  - Về thời gian chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau 07 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC .

   

   

   
  2338 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận