Quy định về chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ bệnh án

Chủ đề   RSS   
 • #604338 28/07/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3243
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Quy định về chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ bệnh án

  Trong quá trình khai thông tin bệnh nhân để làm hồ sơ bệnh án, người nhà đã khai sai họ tên bệnh nhân. Vậy bây giờ có được chỉnh sửa thông tin họ tên bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án không? 

  1. Quy định về lập và lưu trữ hồ sơ bệnh án trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Tại Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định:

  - Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Việc lập hồ sơ bệnh án được quy định như sau:

  + Người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều phải được lập hồ sơ bệnh án;

  + Hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bản điện tử và phải được ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án;

  + Hồ sơ bệnh án bao gồm các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

  - Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án được quy định như sau:

  + Hồ sơ bệnh án được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

  + Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú được lưu trữ ít nhất 10 năm; hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt được lưu trữ ít nhất 15 năm; hồ sơ bệnh án đối với người bệnh tâm thần, người bệnh tử vong được lưu trữ ít nhất 20 năm;

  + Trường hợp lưu trữ hồ sơ bệnh án bằng bản điện tử, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có bản sao dự phòng và thực hiện theo các chế độ lưu trữ quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

  => Theo đó, mỗi người chỉ có một hồ sơ bệnh án và được lập, lưu trữ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  2. Quy định về khai thác hồ sơ bệnh án 

  Khai thác hồ sơ bệnh án được quy định tại Khoản 4 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 như sau:

  - Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây:

  + Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

  + Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;

  + Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

  => Theo đó, chỉ những đối tượng được liệt kê như trên thì được khai thác hồ sơ bệnh án và khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  3. Có được chỉnh sửa thông tin họ tên bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án không?

  Tại Điều 8 quy định về quyền được tôn trọng bí mật riêng tư như sau: 

  - Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

  - Thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

  Tại khoản 1 Điều 11 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định về quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, người bệnh có quyền được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Bên cạnh đó tại Khoản 10 Điều 6 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định các hành vi bị cấm là: Vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh.

  Như vậy, hiện tại chưa có quy định về chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên căn cứ vào những quy định trên, trong trường hợp người nhà khai sai tên người bệnh thì vẫn có thể xin chỉnh sửa thay đổi tên trong hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên việc này sẽ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định, cụ thể người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người lập hồ sơ bệnh án và nếu việc sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh thì vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo Điểm e Khoản 5 Điều 38 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

  Do đó, nếu cần chỉnh sửa thì người nhà có thể liên hệ với bệnh viện, cung cấp những giấy tờ cần thiết chứng minh việc sai tên người bệnh và làm theo hướng dẫn của bệnh viện.

   
  1439 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận