Quy định về cấp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu từ 01/01/2026

Chủ đề   RSS   
 • #612982 19/06/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (578)
  Số điểm: 9067
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 195 lần


  Quy định về cấp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu từ 01/01/2026

  Theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, từ ngày 01/01/2026 cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu phải tham gia dự thi để được cấp chứng chỉ

  (1) Quy định về việc cấp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

  Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp cho một hoặc các trường hợp sau đây:

  - Cấp chứng chỉ lần đầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đạt kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

  - Cấp lại chứng chỉ được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đã được cấp còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin

  - Cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

  Theo đó, cá nhân được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu bao gồm:

  - Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu

  - Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh

  - Cá nhân tham gia tổ chuyên gia trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

  Cá nhân đủ điều kiện ở trên có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu gửi hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống đến đơn vị tổ chức thi thuộc danh sách công khai trên Hệ thống.

  Cá nhân sẽ được đưa vào danh sách thí sinh đủ điều kiện dự khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi.

  (2) Hồ sơ đăng ký dự thi Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, hồ sơ đăng ký dự thi Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu bao gồm các thành phần sau:

  - Đơn đăng ký thi theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT

  - 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống)

  >>> Tải Mẫu Đơn đăng ký thi tại đâyhttps://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/19/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003-%20ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%203.doc

  (3) Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu từ 01/01/2026

  Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, từ ngày 01/01/2026, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phải tham dự thi để được cấp chứng chỉ.

  Chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, chứng chỉ đào tạo về đấu thầu được cấp theo quy định của Luật Đấu thầu số 2005, Luật Đấu thầu 2013 đến trước ngày 01/01/2024 có giá trị như Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT và tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được cấp, cấp lại còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ có giá trị như Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT và tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi tại chứng chỉ. Sau thời hạn ghi tại chứng chỉ, cá nhân có nhu cầu gia hạn thì thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 5 Điều 17 của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

  Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được cấp nhưng hết hiệu lực trong năm 2024 có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT và tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024. Từ ngày 01/01/2025, cá nhân có nhu cầu gia hạn hiệu lực chứng chỉ thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 5 Điều 17 của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

  Cá nhân đã được cấp chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, chứng chỉ đào tạo đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013, cá nhân được cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 còn hiệu lực thì được sử dụng các chứng chỉ này để tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong lựa chọn nhà đầu tư cho đến thời điểm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 37 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

   
  91 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận