Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo trong trường Quân đội

Chủ đề   RSS   
 • #592704 25/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo trong trường Quân đội

  Ngày 30/9/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội.
   
  quy-dinh-ve-cap-chung-chi-dao-tao-trong-truong-quan-doi
   
  Theo đó, đối với học viên, sĩ quan để cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cần đáp ứng các điều kiện sau sau đây:
   
  Chứng chỉ được cấp sau khi học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền.
   
  Giám đốc, hiệu trưởng nhà trường Quân đội có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho đối tượng như trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.
   
  Ngoài ra, người được sau khi được cấp chứng chỉ có quyền và nghĩa vụ đối với chứng chỉ mà mình nhận được như sau:
   
  (1) Quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
   
  - Đề nghị nhà trường Quân đội cấp chứng chỉ đúng thời hạn quy định.
   
  - Đề nghị nhà trường Quân đội ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên chứng chỉ.
   
  - Đồ nghị nhà trường Quân đội cấp lại chứng chỉ hoặc chỉnh sửa nội dung ghi trên chứng chỉ theo quy định Thông tư 63/2022/TT-BQP.
   
  - Đề nghị nhà trường Quân đội cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc khi có lý do chính đáng.
   
  (2) Nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ
   
  - Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để nhà trường Quân đội ghi trên chứng chỉ.
   
  - Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên chứng chỉ ngay sau khi nhận chứng chỉ.
   
  - Trường hợp không trực tiếp đến nhận chứng chỉ phải có giấy ủy quyền cho người đến nhận chứng chỉ.
   
  - Giữ gìn, bảo quản chứng chỉ; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên chứng chỉ; không cho người khác sử dụng chứng chỉ.
   
  - Khi sử dụng chứng chỉ được chỉnh sửa phải có quyết định chỉnh sửa chứng chỉ kèm theo.
   
  - Mất chứng chỉ phải kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị cấp quản lý trực tiếp,
   
  - Nộp lại chứng chỉ cho nhà trường Quân đội có thẩm quyền thu hồi đúng thời hạn quy định tại quyết định thu hồi chứng chỉ. Trường hợp chứng chỉ bị mất, phải cam kết bằng văn bản về việc bị mất chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.
   
  Xem thêm Thông tư 63/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 thay thế Thông tư 28/2012/TT-BQP, Thông tư 29/2012/TT-BQP và Thông tư 31/2012/TT-BQP.
   
   
  251 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận