Quy định về cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Chủ đề   RSS   
 • #606589 03/11/2023

  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 8990
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 85 lần


  Quy định về cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

  Luật Thú y 2015 quy định 04 loại hình hành nghề thú y bao gồm: Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; Buôn bán thuốc thú y và Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

  Để được được hành nghề thú y thì người hành nghề phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Thú y 2015 và phải được cấp chúng chỉ hành nghề phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y.

  1. Điều kiện hành nghề thú y

  - Đối với cá nhân:

  + Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

  + Có đạo đức nghề nghiệp;

  + Có đủ sức khỏe hành nghề.

  - Đối với tổ chức hành nghề thú y:

  + Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Thú y 2015;

  + Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra cá nhân, tổ chức hành nghề thú ý còn phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định tại Điều 21 Nghị định 35/2016/NĐ-CP.

  2. Quy định về cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y

  - Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thú y:

  + Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 107 của Luật Thú y.

  + Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại khoản 4 Điều 107 của Luật Thú y.

  - Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm:

  + Đơn đăng ký;

  + Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

  + Giấy chứng nhận sức khỏe;

  + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 109 Luật Thú y còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.)

  - Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y:

  + Cá nhân có nhu cầu được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Thú y;

  + Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm.

  - Hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y:

  + Cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ bao gồm đơn đăng ký gia hạn, Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, Giấy chứng nhận sức khỏe cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y trước khi hết hạn 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Thú y 2015

  + Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

  - Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

  + Bị mất, sai sót, hư hỏng;

  + Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

  - Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm:

  + Đơn đăng ký cấp lại;

  + Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

  - Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y:

  + Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật Thú y;

  + Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chứng chỉ hành nghề thú ý có thể bị thu hồi nếu người hành nghề thú y vi phạm một trong các trường hợp: bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung; phát hiện giấy tờ giả, thông tin không trung thực trong hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y; có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận