Quy định về Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài

Chủ đề   RSS   
 • #507458 13/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định về Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài

  Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài được quy định tại Điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010. Cụ thể:

  "Ðiều 68. Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài

  1. Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên.

  2. Phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

  b) Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

  c) Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

  d) Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

  đ) Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

  3. Khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, nghĩa vụ chứng minh được xác định như sau:

  a) Bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này có nghĩa vụ chứng minh Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp đó;

  b) Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, Tòa án có trách nhiệm chủ động xác minh thu thập chứng cứ để quyết định hủy hay không hủy phán quyết trọng tài".

  Ngoài ra, mình có thể kiểm tra thêm quy định tại Điều 14 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP

   
  5644 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận