Quy định về biểu mẫu xử phạt hành chính trong ngành vận tải

Chủ đề   RSS   
 • #595266 06/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định về biểu mẫu xử phạt hành chính trong ngành vận tải

  Ngày 01/12/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 30/2022/TT-BGTVT quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành GTVT.
   
  Theo đó, biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành GTVT được quy định như sau:
   
  quy-dinh-ve-bieu-mau-xu-phat-hanh-chinh-trong-nganh-van-tai
   
  (1) Biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính
   
  Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 02 biểu mẫu biên bản sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành GTVT quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 30/2022/TT-BGTVT.
   
  Ngoài các biểu mẫu quy định nêu trên, cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành GTVT sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP.
   
  (2) Quản lý, sử dụng biểu mẫu
   
  * In ấn biểu mẫu
   
  - Biểu mẫu được in trên khổ giấy A4, đảm bảo hình thức, thể thức văn bản theo quy định pháp luật về công tác văn thư.
   
  - Biểu mẫu được in sẵn hoặc in ra từ máy vi tính.
   
  - Biểu mẫu in sẵn phải có các thông tin in sẵn rõ nét, trùng khớp giữa các liên; thông tin in sẵn và phần trống để điền thêm thông tin được bố trí phù hợp, thuận tiện trong quá trình sử dụng.
   
  * Sử dụng biểu mẫu in sẵn.
   
  - Biểu mẫu in sẵn được đóng thành quyển, mỗi quyển có tối thiểu 25 biểu mẫu. Biểu mẫu được đánh số theo thứ tự, trình tự thời gian ban hành của cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong năm, bắt đầu từ số 01 (một).
   
  - Một biên bản vi phạm hành chính có 03 liên chi tiết như sau:
   
  + Liên 1 màu trắng lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính hoặc gửi cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp chuyển vụ việc vi phạm.
   
  + Liên 2 màu hồng giao cho đối tượng vi phạm hành chính.
   
  + Liên 3 màu vàng, không xé rời khỏi quyển biểu mẫu hoặc chuyển cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm trong trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
   
  - Một quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản có 04 liên chi tiết như sau:
   
  + Liên 1 màu trắng lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
   
  + Liên 2, liên 3 màu hồng, một liên giao cho đối tượng vi phạm hành chính, một liên gửi cho tổ chức nơi thu tiền phạt hoặc gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan.
   
  + Liên 4 màu vàng, không xé rời khỏi quyển biểu mẫu hoặc chuyển cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm trong trường hợp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
   
  - Biểu mẫu in sẵn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này phải có đủ số liên để gửi, giao cho các tổ chức, cá nhân liên quan nêu trong biểu mẫu.
   
  * Biểu mẫu in từ máy vi tính.
   
  Biểu mẫu in từ máy vi tính phải có hệ thống số riêng để phân biệt với biểu mẫu in sẵn, được đánh số theo thứ tự, trình tự thời gian ban hành của cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong năm, bắt đầu từ số 01 (một).
   
  * Quản lý biểu mẫu.
   
  - Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành GTVT xây dựng, ban hành quy định nội bộ, lập sổ bằng giấy hoặc lập trên máy tính theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 30/2022/TT-BGTVT.
   
  - Biểu mẫu in sẵn bị hỏng trong quá trình sử dụng phải được gạch chéo từ bốn góc biểu mẫu và người thực thi nhiệm vụ làm hỏng biểu mẫu phải có giải trình và xác nhận của cấp trên trực tiếp và báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
   
  - Biểu mẫu in sẵn hỏng, tồn, không sử dụng phải được tiêu huỷ; việc tiêu huỷ theo quy định pháp luật về lưu trữ và được lập thành biên bản.
   
  * Hướng dẫn cách viết nội dung.
   
  Trường hợp tạm giữ, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn và GPLX không thời hạn, giấy phép tích hợp nhiều thông tin, dữ liệu của nhân viên hàng không.
   
  - Trường hợp tạm giữ: Người có thẩm quyền lập biên bản tạm giữ, ra quyết định tạm giữ ghi rõ các hạng xe, các năng định theo giấy phép trong biên bản.
   
  - Trường hợp xử phạt: Người có thẩm quyền xử phạt ghi rõ hạng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không có thời hạn, loại năng định liên quan đến việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
   
  Đồng thời, người vi phạm hành chính được điều khiển những loại xe, được thực hiện các loại năng định còn lại ghi trong giấy phép.
   
   
  164 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận