Quy định ứng phó sự cố môi trường và xả thải chất thải ra môi trường?

Chủ đề   RSS   
 • #531609 28/10/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 4770
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Quy định ứng phó sự cố môi trường và xả thải chất thải ra môi trường?

  Quy định về ứng phó sự cố môi trường và xả thải chất thải ra môi trường?

   
  1939 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhhung456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #531905   30/10/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1751)
  Số điểm: 12043
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 268 lần


  * Về các biện pháp ứng phó sự cố môi trường thì sẽ được ghi nhận trong báo cáo ĐTM của mỗi đơn vị, không có báo cáo riêng về kế hoạch này. Việc báo cáo ở đây, nếu có, là báo cáo khi sự cố xảy ra, vượt ngoài khả năng ứng phó theo quy định tại Điều 109 Luật bảo vệ môi trường 2014

   "Điều 109. Ứng phó sự cố môi trường
  1. Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau:
   a) Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố;
   b) Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố;
   c) Sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi nhiều cơ sở, địa phương thì người đứng đầu cơ sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp ứng phó;
   d) Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa phương thì người đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường; cơ sở, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng của mình.
   2. Việc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
   3. Nhân lực, vật tư, phương tiện sử dụng để ứng phó sự cố môi trường được bồi hoàn và thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật.
   4. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan."

  * Về vấn đề xả thải vào môi trường thì tùy thuộc vào chất thải mà sẽ có những quy định khác nhau.

  Vd: Nước thải: Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp.

        Chất thải rắn: Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

   
  Báo quản trị |