Quy định trợ cấp cho phó chủ tịch mặt trận tổ quốc phường?

Chủ đề   RSS   
 • #536590 01/01/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Quy định trợ cấp cho phó chủ tịch mặt trận tổ quốc phường?

  Quy định trợ cấp 0.1 cho phó chủ tịch mặt trận tổ quốc phường?

   
  7424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536600   01/01/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo thông tin chị cung cấp thì trường hợp này Phó chủ tịch Mặt trận là cán bộ không chuyên trách cấp xã (tức là có kiêm nhiệm). 

  Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 92/2009/ NĐ-CP có nội dung quy định như sau:

  “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

   

  a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

   

  b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

   

  c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở...”

   

  Theo quy định trên mức phụ cấp của từng chức danh, số lượng và chức danh những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sẽ theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố và chế độ phụ cấp dựa vào quy định trên.

   

  Do đó, tùy từng tỉnh, thành phố khác nhau dựa vào số lượng chức danh, cũng như ngân sách của từng địa phương thì UBND tỉnh sẽ đưa ra các quyết định quy định về mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã. Như vậy, cán bộ không chuyên trách phải căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh nơi mình đang công tác để tính phụ cấp.

   

  Nếu ở Thành phố Hồ Chí Minh thì theo Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND, mức phụ cấp cho Phó chủ tịch MTTQ là 0,1. Chị xem chi tiết tại văn bản.

   
  Báo quản trị |