Quy định thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #604524 04/08/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3294
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Quy định thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính

  Tôi thắc mắc hiện tại thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tối đa là bao nhiêu và được quy định như thế nào? Nếu làm thêm giờ thì được tính như thế nào?

  1. Quy định về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

  Hiện nay, không có quy định chung về giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị hành chính do đó sẽ không có số giờ tối đa và số giờ tối thiểu làm việc. 

  Tuy nhiên thông thường sẽ căn cứ vào quy định trong Bộ luật lao động, cụ thể tại Điều 105 Bộ Luật lao động 2019 như sau:

  - Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  - Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

  - Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.”

  Mỗi cơ quan, địa phương sẽ áp dụng khung giờ khác nhau, tùy theo tính chất công việc và địa bàn hoạt động.

  Như tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy định về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được đề cập tại Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh , cụ thể tại Điều 4 như sau:

  - Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc.

  + Thời giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước:

  - Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

  - Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

  Thời giờ làm việc này có thể điều chỉnh phù hợp với đặc thù, yêu cầu công tác của từng cơ quan, đơn vị và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng phải đảm bảo đủ 08 giờ làm việc/01 ngày làm việc.

  + Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ tình hình thực tế bố trí thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

  Hay ở tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tại Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2022, thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

  - Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

  - Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30

  => Theo đó, thời giờ làm việc áp dụng với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ có sự chênh lệch khác nhau hoặc chênh lệch theo mùa nhưng đảm bảo tối đa 8 giờ/ngày theo quy định của pháp luật về lao động. 

  2. Thời gian làm thêm giờ của cán bộ, công chức, viên chức

  Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

  Số giờ làm thêm với cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được dựa theo quy định của pháp luật về lao động, cụ thể là theo Điều 107 Bộ Luật lao động 2019.

  => Theo đó, số giờ làm thêm không quá 40 giờ/tháng và không quá 200 giờ/năm (trừ một số trường hợp được làm thêm không quá 300 giờ năm).

  Như vậy, do hiện tại không có quy định chính xác về thời gian làm việc của công chức viên chức nên sẽ dựa vào vào quy định của từng địa phương và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó. Thông thường thì họ sẽ căn cứ theo Bộ luật lao động là tối đa 8 giờ/1 ngày và 48 giờ/ 1 tuần hoặc tối đa 10 giờ/1 ngày và tối đa 48 giờ/ 1 tuần.

  Tương tự đối với thời gian làm thêm giờ, cán bộ, công chức, viên chức được bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.

   
  11747 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận