Quy định "Số ngày công không quá 26 ngày trong tháng" còn có hiệu lực?

Chủ đề   RSS   
 • #570429 20/04/2021

  Quy định "Số ngày công không quá 26 ngày trong tháng" còn có hiệu lực?

  Theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH (đã hết hiệu lực từ 01/01/2021) thì "Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày".

  Nếu vậy, trường hợp Công ty chi trả lương theo lương tháng, nếu tháng có 27 ngày thì:
   
  Tiền lương theo ngày công sẽ được tính như sau:
   
  TH1: Nhân viên đi làm đủ tháng
   
  (1) Tiền lương theo ngày công = Lương cơ bản/27 x 27
   
  TH2: Nhân viên đi làm không trọn tháng (vd: nghỉ không lương, nghỉ bệnh...)
   
  (2) Tiền lương theo ngày công = Lương cơ bản/27 x Số ngày thực tế làm việc
   
  (3) Lương làm thêm giờ = (Lương cơ bản + các PC làm căn cứ tính tăng ca theo qui định)/27 x số giờ tăng ca X % tăng ca
   
  Vui lòng kiểm tra và xác nhận giúp mình, các trường hợp (1), (2) và (3) có đúng luật không?
   
  1251 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn AQUAVN vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận