Quy định phát hành trái phiếu và quy định chung liên quan đến doanh nghiệp FDI

Chủ đề   RSS   
 • #574992 30/08/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Quy định phát hành trái phiếu và quy định chung liên quan đến doanh nghiệp FDI

  Hiện tại không có văn bản riêng điều chỉnh việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp FDI, áp dụng quy định chung tại văn bản này:

  Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

  Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Các văn bản quy định về hoạt động của Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, ngoài những quy định chung áp dụng với tất cả doanh nghiệp thì áp dụng các quy định riêng sau:

  Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tư 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  Nghị định 194/2013/NĐ-CP về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng do Tổng cục Địa chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành

  Quyết định 1381/QĐ-BTC năm 2017 về Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

   
  723 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578366   26/12/2021

  Quy định phát hành trái phiếu và quy định chung liên quan đến doanh nghiệp FDI

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn về quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế  và các văn bản quy định khác có liên quan, thông tin rất hữu ích. Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
  Báo quản trị |