Quy định mới về xét nâng lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #602339 05/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định mới về xét nâng lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức

  Xét nâng bậc lương thường xuyên là điều kiện quan trọng ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quá trình công tác lâu dài qua đó có thể đánh giá để nâng lương cho cán bộ, công chức và viên chức.
   
  Sắp tới đây Bộ Nội vụ sẽ ban hành quy định mới về điều kiện, tiêu chí mới trong việc xét nâng lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau:
   
  quy-dinh-moi-ve-xet-nang-luong-thuong-xuyen-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
   
  1. 07 trường hợp không xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
   
  Thời gian không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:
   
  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương.
   
  - Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
   
  - Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại mục 1.
   
  Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại mục này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 1 tháng.
   
  - Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).
   
  - Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
   
  - Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.
   
  - Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.
   
  2. Các trường hợp được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên
   
  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV) quy định các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
   
  - Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;
   
  - Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   
  - Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   
  - Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
   
  - Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
   
  3. Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên của công chức
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:
   
  - Đối với cán bộ, công chức:
   
  + Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên
   
  + Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
   
  - Đối với viên chức và người lao động:
   
  + Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
   
  + Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
   
  12322 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận