Quy định mới về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe

Chủ đề   RSS   
 • #602717 22/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2018)
  Số điểm: 65770
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1715 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định mới về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe

  Ngày 12/5/2023 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ.
   
  Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 84/2014/TT-BGTVT về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ như sau:
   
  quy-dinh-moi-ve-thuc-hien-lap-dat-bien-bao-han-che-trong-luong-xe
   
  (1) Thay đổi tên gọi giải thích Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cầu
   
  Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 3 Thông tư 84/2014/TT-BGTVT quy định về giải thích Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cầu như sau:
   
  Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cầu (viết tắt là Cơ quan trực tiếp quản lý cầu) gồm: Cục Đường cao tốc Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Nhà đầu tư đối với các dự án PPP và cơ quan, đơn vị khác được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.
   
  (So với hiện hành đã bổ sung Cục Đường cao tốc Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ, Nhà đầu tư đối với các dự án PPP).
   
  (2) Thẩm quyền thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe
   
  - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8  Thông tư 84/2014/TT-BGTVT về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe như sau:
   
  + Khu Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý.
   
  + Sở GTVT thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý.
   
  + UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương được giao quản lý.
   
  + Nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP hoặc đường chuyên dùng.
   
  + Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.
   
  (Thay đổi  thẩm quyền thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe Cục Quản lý đường bộ thành Khu Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ, loại bỏ nhà đầu tư BOT, bổ sung Cục Đường cao tốc Việt Nam).
   
  (3) Thẩm quyền quyết định trị số ghi trên biển báo hiệu hạn chế
   
  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 8 Thông tư 84/2014/TT-BGTVT về thẩm quyền quyết định trị số ghi trên biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe như sau:
   
  Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định đối với cầu trên hệ thống quốc lộ (bao gồm cả dự án PPP), Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền (bao gồm cả dự án PPP).
   
  (Hiện hành quy định Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định đối với cầu trên hệ thống quốc lộ bao gồm cả dự án PPP, BOT).
   
  (4) Tổ chức thực các nội dung biển báo hạn chế trọng lượng xe
   
  Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 84/2014/TT-BGTVT tổ chức thực hiện như sau:
   
  - Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo công tác lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện trên hệ thống quốc lộ.
   
  - Cục Đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trên các tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.
   
  - Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra công tác lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trên các hệ thống đường địa phương, đường chuyên dùng trong địa bàn quản lý.
   
  - Khu Quản lý đường bộ (đối với hệ thống quốc lộ), Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền), Sở Giao thông vận tải (đối với các hệ thống đường địa phương) chịu trách nhiệm cập nhật các cầu phải hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn, công bố trên Trang tin điện tử của cơ quan và báo cáo ngay về Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật kịp thời và công bố trong phạm vi toàn quốc.
   
  - Hàng năm, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam tổng hợp tình hình rà soát, điều chỉnh và công bố tải trọng cầu, đường; báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 3 năm sau.
   
  Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/7/2023 sửa đổi Thông tư 84/2014/TT-BGTVT.
   
  302 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (03/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận