QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỬ HÀNG HÓA

Chủ đề   RSS   
 • #467631 14/09/2017

  QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỬ HÀNG HÓA

  Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa đang được xây dựng để hướng dẫn Luật Quản lý Ngoại thương sắp có hiệu lực ngày 01/01/2018. Dự thảo 2 của Nghị định đã được ban hành với nội dung xoay quanh xuất xứ hàng hóa và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (GCNXXHH). Nội dung nổi bật của Dự thảo có thể kể đến thủ tục đăng ký cấp GCNXXHH phải trải qua hai giai đoạn là đăng ký hồ sơ thương nhânđề nghị cấp GCNXXHH.

  Đăng ký hồ sơ thương nhân

  Hồ sơ thương nhân

  a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp GCNXXHH, ký GCNXXHH và mẫu con dấu của thương nhân quy định tại Phụ lục I.

  b) Bản sao có dấu sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân.

  c) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) ra hàng hóa đề nghị cấp GCNXXHH quy định tại Phụ lục II.

  Nộp hồ sơ

  - Thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

  - Nộp bộ hồ sơ đến trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH.

  Thay đổi, cập nhật hồ sơ

  - Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp GCNXXHH.

  - Cập nhật 2 năm một lần.

  Thay đổi nơi đề nghị cấp GCNXXHH

  Thương nhân nộp đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục III cho cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH mà thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

   Sau khi nhận đơn đề nghị của thương nhân, cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH sẽ thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH mới.

  Đề nghị cấp GCNXXHH

  Hồ sơ đối với Thương nhân sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng cố định

  a) Đơn đề nghị cấp GCNXXHH (Phụ lục IV).

  b) Mẫu GCNXXHH tương ứng.

  c) Bản sao tờ khai hải quan (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); trừ trường hợp hàng hóa xuất khẩu không phải khai báo hải quan.

  d) Bản sao hóa đơn thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

  đ) Bản sao vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); trừ trường hợp xuất khẩu hàng hóa có hình thức giao hàng không sử dụng vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải khác.

  e) Bảng tính toán, kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc tiêu chí xuất xứ không ưu đãi.

  g) Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu hoặc hàng hóa sản xuất trong nước trong trường hợp nguyên liệu đó được sử dụng cho một công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa khác.

  Hồ sơ đối với Thương nhân đề nghị cấp GCNXXHH lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu, có thể phải nộp thêm

  a) Quy trình sản xuất ra hàng hóa.

  b) Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu.

  c) Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước.

  d) Giấy phép xuất khẩu (nếu có).

  đ) Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.

  Hồ sơ đối với Thương nhân đề nghị cấp GCNXXHH xuất khẩu gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế Việt Nam ký kết hoặc gia nhập phải nộp thêm:

  a) Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan có xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất của cơ quan hải quan và phiếu xuất kho: 01 (một) bản sao đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

  b) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu ở nước, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

  hoặc

  c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

  Cung cấp bản chính

  Cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH  cũng có thể yêu cầu thương nhân cung cấp bản chính của các chứng từ để kiểm tra, đối chiếu ngẫu nhiên.

  Thời hạn cấp GCNXXHH (bản giấy)

  Đã nộp thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương:  trong 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được GCNXXHH đã được thương nhân khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

  Đã nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức cấp GCNXXHH: không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp GCNXXHH  đầy đủ và hợp lệ. 

  Đã nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNXXHH qua bưu điện: 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.

  Từ chối cấp GCNXXHH

  a) Thương nhân đề nghị cấp GCNXXHH  chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân.

  b) Hồ sơ, quy trình đề nghị cấp GCNXXHH  không đúng theo quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này.

  c) Thương nhân đề nghị cấp GCNXXHH chưa nộp chứng từ sau hơn 15 ngày làm việc tính từ ngày cấp GCNXXHH trước đó quy định tại khoản 1 Điều này.

  d) Thương nhân đề nghị cấp GCNXXHH có gian lận về xuất xứ từ lần cấp GCNXXHH trước đó và vụ việc chưa được giải quyết xong.

  đ) Thương nhân đề nghị cấp GCNXXHH không cung cấp đầy đủ hồ sơ lưu trữ theo quy định để chứng minh xuất xứ hàng hóa hoặc không hợp tác trong việc xác minh xuất xứ hàng hóa khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành hậu kiểm xuất xứ hàng hóa.

  e) Hồ sơ đề nghị cấp GCNXXHH có mâu thuẫn về nội dung.

  g) Mẫu GCNXXHH không được khai bằng tiếng Anh, hoặc được khai bằngmực màu đỏ,hoặc được viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực khác nhau.

  h) Có căn cứ hợp pháp, rõ ràng chứng minh hàng hóa không có xuất xứ theo quy định của pháp luật.

  Kiểm tra tại cơ sở sản xuất

  Hồ sơ đề nghị cấp GCNXXHH  không rõ ràng, không chứng minh được hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ.

  Có dấu hiệu gian lận về chuyển tải.

  Phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

  Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi PhamCina ngày 14/09/2017 11:20:55 SA
   
  2195 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn PhamCina vì bài viết hữu ích
  trang_u (13/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận