Quy định mới về nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện

Chủ đề   RSS   
 • #612247 01/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (601)
  Số điểm: 10247
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Quy định mới về nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện

  Hôm nay, 01/6/2024, Thông tư 07/2024/TT-BCT thay thế Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện sẽ chính thức có hiệu lực. 

  Quy định mới về nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện

  Theo Điều 16 Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện như sau:

  - Bên bán và Bên mua có quyền áp dụng giá cố định bình quân đã thỏa thuận cho các năm trong thời hạn hợp đồng. 

  Trường hợp Bên bán và Bên mua thống nhất quy đổi giá cố định bình quân đã thỏa thuận thành giá cố định từng năm thì việc xác định các mức giá cố định này phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 07/2024/TT-BCT.

  - Trên cơ sở các điều kiện vay vốn thực tế và khả năng tài chính của dự án, Bên bán và Bên mua thỏa thuận giá cố định bình quân của nhà máy điện thành giá cố định từng năm (FCj Giá cố định năm j) với điều kiện đảm bảo giá cố định bình quân không thay đổi so với mức giá đã được Bên bán và Bên mua thỏa thuận và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

  + Tỷ suất chiết khấu tài chính khi tính toán giá cố định từng năm do Bên bán và Bên mua thỏa thuận bằng tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) của nhà máy điện;

  + Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay cho đầu tư xây dựng nhà máy điện theo thời hạn hoàn trả vốn vay.

  Như vậy, giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện sẽ được xác định theo nguyên tắc trên.

  Hợp đồng mua bán điện là gì?

  Theo khoản 11 Điều 2 Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định hợp đồng mua bán điện (PPA) là hợp đồng áp dụng cho việc mua bán điện của từng nhà máy điện.

  Hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BCT: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/1/hop-dong-mua-ban-dien-mau.doc

  Theo Điều 20, Điều 21 Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định như sau:

  - Hợp đồng mua bán điện mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BCT là cơ sở cho Bên bán và Bên mua đàm phán ký kết. Bên bán và Bên mua có quyền thỏa thuận, thống nhất bổ sung các điều khoản được quy định cụ thể trong Hợp đồng mua bán điện phù hợp quy định pháp luật của Việt Nam.

  - Ngôn ngữ hợp đồng sử dụng là tiếng Việt. Bên bán và Bên mua có thể thỏa thuận bổ sung hợp đồng với ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh.

  Đồng thời, Bên bán và Bên mua thống nhất và có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng mua bán điện sau khi kết thúc đàm phán và ký tắt hợp đồng mua bán điện.

  Như vậy, hợp đồng mua bán điện hay còn được gọi là PPA, là loại hợp đồng áp dụng cho việc mua bán điện của từng nhà máy điện. Bên bán và bên mua có thể thỏa thuận các điều khoản theo pháp luật trong hợp đồng mua bán điện mẫu.

  Khi nào hợp đồng mua bán điện sẽ chấm dứt?

  Theo Điều 10 Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định về chấm dứt Hợp đồng như sau:

  - Chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận

  Các bên có quyền thỏa thuận bằng văn bản để chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Đối với nhà máy điện tham gia thị trường điện cạnh tranh, phù hợp với thiết kế thị trường điện, các bên có quyền thoả thuận để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo văn bản của cơ quan nhà nước để ký hợp đồng mua bán điện theo quy định mới.

  - Đơn phương chấm dứt Hợp đồng

  + Trường hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1; điểm a và điểm c khoản 2 Điều 9 Hợp đồng và sự kiện này kéo dài làm ảnh hưởng tới một bên trong Hợp đồng, bên bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 90 ngày tính từ ngày gửi thông báo cho bên kia;

  + Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng đối với một bên và sự kiện này kéo dài từ 180 ngày trở lên, bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 30 ngày tính từ ngày gửi thông báo;

  + Trường hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng của một bên theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 9 Hợp đồng, bên bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 30 ngày tính từ ngày gửi thông báo.

  [Các bên có quyền đàm phán thống nhất sửa đổi, bổ sung các điều khoản phù hợp với Pháp luật Việt Nam]

  Như vậy, sẽ có 3 trường hợp chấm dứt hợp đồng là hết thời hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo thoả thuận và đơn phương chấm dứt hợp đồng.

   
  46 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận