Quy định mới về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, công chức TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #601661 06/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định mới về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, công chức TP.HCM

  Thành ủy TP.HCM có Quy định 1300-QĐ/TU năm 2023 tải ngày 03/4/2023 miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.
   
  Theo đó, quy định mới về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, công chức tại TP.HCM được căn cứ như sau:
   
  quy-dinh-moi-ve-mien-nhiem-tu-chuc-doi-voi-can-bo-cong-chuc-tphcm
   
  (1) 05 căn cứ xem xét miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức
   
  - Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.
   
  - Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.
   
  - Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
   
  - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
   
  - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.
   
  (2) 05 căn cứ xét miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức
   
  - Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.
   
  - Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
   
  - Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.
   
  - Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.
   
  - Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.
   
  (3) Căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu
   
  Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:
   
  - Miễn nhiệm, từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rât nghiêm trọng.
   
  - Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm đế xem xét cho từ chức.
   
  (4) Căn cứ xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ
   
  Để đơn vị mất đoàn kết hoặc là nhân tố gây mất đoàn kết trong đơn vị theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị đến mức cơ quan có thẩm quyền kết luận năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu.
   
  Qua kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chỉ ra những tồn tại, hạn chế kéo dài tại địa phương, đơn vị, lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách.
   
  Có nhiều đơn thư, dư luận, thông tin phản ánh về năng lực, phâm chât, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và được các tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận có cơ sở.
   
  Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp.
   
  Chi tiết Quy định 1300-QĐ/TU năm 2023 tải có hiệu lực từ ngày 03/4/2023 thay thế Quy định 2265 -QĐ/TU năm 2019
   
  424 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (07/04/2023) ThanhLongLS (06/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận