Quy định mới về Kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015 ?

Chủ đề   RSS   
 • #434811 29/08/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Quy định mới về Kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015 ?

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra các vụ án hình sự được quy định tại Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, gồm 9 khoản; tăng 4 khoản so với Điều 113 BLTTHS năm 2003.

  Về nội dung đã bổ sung nhiều quy định mới như sau:

  Một là, đối tượng của công tác KSĐT không chỉ là CQĐT như BLTTHS năm 2003 mà cả cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

  Hai là, khi KSĐT, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu CQĐT và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều tra khi cần thiết (điểm mới).

  Ba là, khi phát hiện việc điều tra không đầy đủ, vi phạm thì VKS có quyền yêu cầu CQĐT và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện một số hoạt động: Tiến hành điều tra đúng pháp luật; kiểm tra việc điều tra và thông báo kết quả cho VKS; cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong việc điều tra. Đây là các quy định hoàn toàn mới, rõ và cụ thể hơn so với BLTTHS năm 2003.

  Tại khoản 1 Điều 167 BLTTHS năm 2015 quy định về trách nhiệm của CQĐT, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện yêu cầu, quyết định của VKS trong giai đoạn điều tra (riêng khoản 4, 5 thì phải thực hiện nhưng có quyền kiến nghị). 

  Nếu như Điều 114 BLTTHS năm 2003 quy định trường hợp này “có trách nhiệm thực hiện” thì BLTTHS năm 2015 quy định “phải thực hiện”, nhằm nâng cao hiệu lực các quyết định của VKS.

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  3787 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận