Quy định mới về hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #324059 20/05/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (571)
  Số điểm: 30218
  Cảm ơn: 91
  Được cảm ơn 793 lần
  SMod

  Quy định mới về hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

  >Vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn

  Từ 01/06/2014, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới đáng lưu ý so với Thông tư 64/2013/TT-BTC như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư 39 sẽ không điều chỉnh việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn như Thông tư 64.

  2. Loại hóa đơn

  - Hóa đơn GTGT (mẫu số 3.1 và 5.1) chỉ còn là hóa đơn dành cho tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (thông tư 64 thì dành cho cả cá nhân) trong các hoạt động: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

  - Bổ sung thêm: Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài thì tổ chức được sử dụng hóa đơn GTGT (mẫu số 3.1 và 5.1) để khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  - Bổ sung thêm: Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài được dùng Mẫu số 3.2 và 5.2.

  - Bổ sung thêm: Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài được dùng mẫu số 5.3.

  - Bỏ quy định về hóa đơn xuất khẩu.

  3. Hình thức hóa đơn

  Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

  Như vậy, hộ, cá nhân kinh doanh không được sử dụng hóa đơn đặt in như Thông tư 64.

  4. Tên loại hóa đơn

  Nội dung sau bị bãi bỏ: “Đối với hóa đơn xuất khẩu, thể hiện tên loại hóa đơn là HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU hoặc tên gọi khác theo thông lệ, tập quán thương mại. Ví dụ: HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU, INVOICE, COMMERCIAL INVOICE…”.

  (Còn nữa)

   
  13337 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  moonlight1003 (27/05/2014) ninha390 (21/05/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #324230   21/05/2014

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (571)
  Số điểm: 30218
  Cảm ơn: 91
  Được cảm ơn 793 lần
  SMod

  5. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn

  Điểm i, k khoản 1 điều 4 của Thông tư 39 đã bỏ những nội dung bôi vàng bên dưới:

  Tên tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

  Trên hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in, tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tự cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

  Đối với hóa đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hóa đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (tham khảo mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trên hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngoại ngữ thì sử dụng chữ tiếng Anh.

  6. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn

  Điểm a khoản 2 điều 4 của Thông thư 39 đã bỏ nội dung bôi vàng bên dưới:

  Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

  7. Nguyên tắc tạo hóa đơn

  Điều 5 Thông tư 39 bỏ các từ hộ, kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh.

  (Còn nữa)

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 21/05/2014 08:55:33 SA
   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  ninha390 (21/05/2014) dxvlas154 (27/05/2014) tranthimongcam (28/05/2014)
 • #324439   22/05/2014

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (571)
  Số điểm: 30218
  Cảm ơn: 91
  Được cảm ơn 793 lần
  SMod

  Xem toàn bộ TẠI ĐÂY

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  dxvlas154 (27/05/2014)