Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #384112 20/05/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM

  Mấy hôm nay, mình nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bài viết này sẽ giải đáp cho các câu hỏi liên quan về vấn đề trên tại khu vực Thành phố Hồ Chí minh.

  1. Lưu ý các trường hợp không áp dụng với các quy định tại bài viết này

  - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhà ở để cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

  - Nhà ở công vụ, nhà ở xã hội được đầu tư bằng NSNN.

  - Ký túc xá sinh viên, nhà ở sinh viên có vốn NSNN.

  - Nhà ở không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí để ở từ ngày 19/01/2007 trở về sau.

  - Cộng đồng dân cư xây dựng vì lợi ích cộng đồng từ vốn NSNN hay vốn khác.

  - Trường hợp đất tặng, hiến để Nhà nước sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh…

  2. Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở

  Đối tượng

  Điều kiện

  Bồi thường

  - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở.

  - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

   

  Có Giấy chứng nhận hay đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

   

   

  - Thu hồi hết đất ở hay phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND TP.HCM (không đủ điều kiện cấp phép xây dựng) mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác tại địa bàn có đất bị thu hồi => Bồi thường bằng đất hay nhà ở tái định cư.

  - Thu hồi hết đất ở hay phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND TP.HCM mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở => Bồi thường bằng tiền.

  (Nếu quận huyện có điều kiện về quỹ đất thì được xem xét bồi thường bằng đất)

  - Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng chung sống nếu đủ điều kiện tách khẩu theo pháp luật cư trú.

  - Nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng đất

   

  UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế để xem xét bán nhà tái định cư cho từng hộ đủ điều kiện tách hộ.

  (Nếu có hoàn cảnh khó khăn được xem xét trả góp, trả chậm)

  - Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  Có Giấy chứng nhận hay đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

  Bồi thường bằng tiền (nếu không có nhu cầu bồi thường đất, nhà ở tái định cư)

  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở

  Không có Giấy chứng nhận hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

  Nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn, Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hay giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  Giá bán, giá cho thuê, tiền sử dụng đất được tính theo quy định của UBND TP.HCM.

  Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở

  Có Giấy chứng nhận hay đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

  - Thu hồi một phần,và phần còn lại vẫn đủ điều kiện thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền với phần diện tích đất bị thu hồi.

  - Thu hồi toàn bộ hay phần còn lại không đủ điều kiện thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện dự án hay bồi thường bằng tiền.

  - Dự án đưa vào kinh doanh thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

  * Trường hợp thửa đất bị thu hồi có phần diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất với phần diện tích đất đó trong hạn mức giao đất ở theo quy định.

  (Nếu mục đích sử dụng đất này phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thì được UBND TP.HCM phê duyệt)

  Đồng thời, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

  * Trường hợp tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất bị thu hồi:

  - Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở khi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định.

  - Nếu không đủ điều kiện tách thửa thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi hay người sử dụng đất tiếp tục sử dụng phần còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trường hợp không đủ điều kiện tách thửa phải được thể hiện trong Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  3. Bồi thường đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  (Áp dụng với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

  Việc xác định thời điểm đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận là từ thời điểm có Thông báo thu hồi đất.

  Được bồi thường đất hoặc tiền. Với trường hợp được bồi thường bằng tiền thì phải trừ đi nghĩa vụ tài chính gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

  4. Bồi thường với những người đang đồng quyền sử dụng đất

  - Nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sở hữu riêng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thì bồi thường chung có các đối tượng đồng quyền sử dụng đất.

  Nếu có giấy tờ xác định diện tích thuộc sở hữu riêng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thì phải được cấp trước khi có Thông báo thu hồi.

  - Việc phân chia bồi thường đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng đất không thể phân chia hay chưa phân chia thì có thể thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Hội đồng bồi thường của dự án phải xác định số tiền bồi thường phần diện tích đồng quyền sử dụng và đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục gửi tiền vào Ngân hàng theo quy định.

  5. Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc khác của hộ gia đình, cá nhân

  Bồi thường

  Hỗ trợ

  - Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có giấy tờ hợp pháp

  Mức bồi thường = 100% giá trị xây dựng (theo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TP.HCM quy định)

  - Nhà ở, công trình không đủ điều kiện được bồi thường nhưng được hỗ trợ:

  Nếu được hỗ trợ về đất (điểm a k.1 Đ.21) và xây dựng trước 01/7/2006, hỗ trợ 80% giá trị xây dựng.

  Nếu chỉ được hỗ trợ về đất (điểm b k.1 Đ.21), hỗ trợ 70% giá trị xây dựng nếu xây dựng nhà trước 15/10/1993, 50% giá trị xây dựng nếu xây dựng nhà từ 01/7/1993 đến trước 01/7/2004, 30% giá trị xây dựng nếu xây dựng nhà từ  01/7/2004 đến trước 01/7/2006.

  - Nhà ở, công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường và xây dựng trước 01/7/2006.

  Mức bồi thường = 100% giá trị xây dựng (theo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TP.HCM quy định)

  - Nhà ở, công trình không hợp pháp trên kênh, sông, rạch, kể cả nhà, công trình xây dựng 01 phần trên kênh, sông, rạch.

  Mức hỗ trợ như trường hợp hỗ trợ về đất (điểm b k.1 Đ.21

  - Nhà ở, công trình xây dựng bị phá dỡ 01 phần nhưng phần còn lại không sử dụng được.

  Bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình.

  - Nhà ở, công trình xây dựng bị phá dỡ 01 phần nhưng phần còn lại sử dụng được.

  Bồi thường giá trị phá dỡ và các chi phí để sửa chữa, hoàn thiện và hỗ trợ 50% đơn giá xây dựng (áp dụng cho công trình giải tỏa) nhân với diện tích mặt dựng của công trình để sửa chữa, hoàn thiện.

  - Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt xây dựng từ ngày 01/7/2006 sẽ không được hỗ trợ.

   

  6. Hỗ trợ chi phí di chuyễn chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất với gia đình chính sách

  - Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân, Anh hùng lao động: 6 triệu đồng/hộ.

  - Thương binh, gia đình liệt sĩ (cha mẹ, vợ chồng, con liệt sỹ): 4 triệu đồng/hộ.

  - Gia đình có công Cách mạng, gia đình Cách mạng lão thành, gia đình cán bộ hưu trí và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên khác: 2 triệu đồng/hộ.

  Trường hợp một hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng chính sách thì chỉ tính mức trợ cấp cao nhất.

  7. Mức thưởng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt di dời

  Nếu thu hồi toàn bộ:

  - Với tổ chức: 10.000đ/m2 và giới hạn 15 triệu đồng =< mức thưởng =< 200 triệu đồng. (áp dụng với đất có xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc).

  - Với cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất ở: 15 triệu đồng/lần.

  - Với cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp: 7.5 triệu đồng/lần.

  Nếu thu hồi 01 phần: mức thưởng bằng 50% mức thưởng trên với trường hợp tương ứng.

   
  59018 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #388808   22/06/2015

  cutoan
  cutoan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2010
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 27
  Được cảm ơn 7 lần


  Vậy nếu giải tỏa cả nhà và đất (có sổ hồng), mà người bị giải tỏa chỉ có căn nhà đó là duy nhất thì được cấp lại đất ở và bồi thường thêm giá trị nhà đúng không?

  Mình không biết là đất bồi thường thì nằm ở trong phường đó luôn hay ở phường khác, quận khác? Nhà được bồi thường tính 100% đơn giá xây dựng luôn à? hay là tính theo hiện trạng vì nhà xây cũng lâu rồi (vd như hiện trạng còn lại 60% chẳng hạn).

  Nhà nước có bồi thường bằng nhà chung cư không? Nếu người bị giải tỏa không nhận nhà chung cư thì có được bố trí đất không?

   
  Báo quản trị |  
 • #401620   06/10/2015

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Hỏi về bồi thừơng hỗ trợ khi thu hồi đất

  Theo  Nghị định 69/2009/NĐ-CP của chính phủ về đất đai,  quy định chi tiết về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:

  + Khoản 1, điểm a, Điều 22 NĐ 69/2009/NĐ-CP quy định: “hỗ trợ bằng tiền từ 1.5 đến 5 lần giá trị đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi..”

  Sau đó UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng ra Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:  

   + Theo mục: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm,  khoản 1, điểm b:

  b) Mức hỗ trợ bằng 3 (ba) lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng tối đa không vượt quá 3 ha (ba héc ta).

   Tiếp tục, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nứơc thu hồi đất.

  Tại điểm a  khỏan 1 , điều 20 khẳng định lại:

  a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương

  Theo các nghị định và quyết định mà luật đã quy định rõ như trên. Nhưng từ nhiều năm nay, ban dự án cứ né tránh giải quyết bồi thừơng, hỗ trợ cho hộ gia đình tôi .,..

  Cho đến nay khi giải quyết bồi thừơng, thì Tỉnh chỉ ra quyết định bồi thừơng về đất, chứ không giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo luật định.

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/hoi-ve-boi-thuong-ho-tro-khi-thu-hoi-dat-137616.aspx

   

   
  Báo quản trị |  
 • #401621   06/10/2015

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Hỏi về bồi thừơng hỗ trợ khi thu hồi đất

  Theo  Nghị định 69/2009/NĐ-CP của chính phủ về đất đai,  quy định chi tiết về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:

  + Khoản 1, điểm a, Điều 22 NĐ 69/2009/NĐ-CP quy định: “hỗ trợ bằng tiền từ 1.5 đến 5 lần giá trị đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi..”

  Sau đó UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng ra Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:  

   + Theo mục: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm,  khoản 1, điểm b:

  b) Mức hỗ trợ bằng 3 (ba) lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng tối đa không vượt quá 3 ha (ba héc ta).

   Tiếp tục, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nứơc thu hồi đất.

  Tại điểm a  khỏan 1 , điều 20 khẳng định lại:

  a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương

  Theo các nghị định và quyết định mà luật đã quy định rõ như trên. Nhưng từ nhiều năm nay, ban dự án cứ né tránh giải quyết bồi thừơng, hỗ trợ cho hộ gia đình tôi .,..

  Cho đến nay khi giải quyết bồi thừơng, thì Tỉnh chỉ ra quyết định bồi thừơng về đất, chứ không giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo luật định.

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/hoi-ve-boi-thuong-ho-tro-khi-thu-hoi-dat-137616.aspx

   

   
  Báo quản trị |  
 • #410465   21/12/2015

  dinostp
  dinostp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bạn phải xem lại xem là Phương án bồi thường được duyệt của Dự án thu hồi đất nhà bạn có áp dụng NĐ 69 hoặc NĐ 47 không bạn à.

   
  Báo quản trị |  
 • #410570   22/12/2015

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  dinostp viết:

  Bạn phải xem lại xem là Phương án bồi thường được duyệt của Dự án thu hồi đất nhà bạn có áp dụng NĐ 69 hoặc NĐ 47 không bạn à.

  UBND tỉnh né tránh, không dám hay không ra  phưong án đền bù bạn ạ. 

   
  Báo quản trị |  
 • #410626   22/12/2015

  dinostp
  dinostp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  ketoana2 viết:

  UBND tỉnh né tránh, không dám hay không ra  phưong án đền bù bạn ạ. 

  Mình vẫn không rõ trường hợp của bạn, vì không có Phương án được duyệt thì không thể chi trả tiền bồi thường được trừ khi trường hợp của bạn không phải là do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mà là chủ đầu tư thỏa thuận chuyển nhượng.

   
  Báo quản trị |  
 • #410639   22/12/2015

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  dinostp viết:

   

  ketoana2 viết:

   

  UBND tỉnh né tránh, không dám hay không ra  phưong án đền bù bạn ạ. 

   

   

  Mình vẫn không rõ trường hợp của bạn, vì không có Phương án được duyệt thì không thể chi trả tiền bồi thường được trừ khi trường hợp của bạn không phải là do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mà là chủ đầu tư thỏa thuận chuyển nhượng.

  mình đòi  UBND cung cấp p hưong án đền bù để có cơ sở khiếu nại, nhưng họ không cung cấp, chỉ đưa ra quyết định đền bù mà thôi. 

  khung giá đất tối thiểu tòan tỉnh của mình là 80 .000đ/1m2 đất. họ đền cho mình giá 80.000đ. Tức là giá tối thiểu, tức là không có phần hỗ trợ (1.5- 5 lần) nào trong đó

   
  Báo quản trị |  
 • #487592   21/03/2018

  quocphuc
  quocphuc

  Male
  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:16/02/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  ketoana2 viết:

   

  dinostp viết:

   

   

  ketoana2 viết:

   

  UBND tỉnh né tránh, không dám hay không ra  phưong án đền bù bạn ạ. 

   

   

  Mình vẫn không rõ trường hợp của bạn, vì không có Phương án được duyệt thì không thể chi trả tiền bồi thường được trừ khi trường hợp của bạn không phải là do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mà là chủ đầu tư thỏa thuận chuyển nhượng.

   

   

  mình đòi  UBND cung cấp p hưong án đền bù để có cơ sở khiếu nại, nhưng họ không cung cấp, chỉ đưa ra quyết định đền bù mà thôi. 

  khung giá đất tối thiểu tòan tỉnh của mình là 80 .000đ/1m2 đất. họ đền cho mình giá 80.000đ. Tức là giá tối thiểu, tức là không có phần hỗ trợ (1.5- 5 lần) nào trong đó

  Muốn hỗ trợ chuyển đổi nghề thì UBND xã, Phường nơi có đất thu hồi phải xác nhận gia đình nhà bạn đang trực tiếp sản xuất trên phần đất thu hồi mới được tính hỗ trợ nhé bạn!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quocphuc vì bài viết hữu ích
  hotro38land (28/07/2019)
 • #411166   26/12/2015

  hoadainhan1
  hoadainhan1
  Top 150
  Lớp 2

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2011
  Tổng số bài viết (586)
  Số điểm: 3773
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 190 lần


  Chào bạn,

  mình xin góp ý kiến này: Việc thu hồi đền bù đất rất phức tạp, bạn cần phải nghiên cứu kỹ trong các văn bản hướng dẫn luật đất đai 2003. Trong đó, tất cả các trường hợp như bạn nêu pháp luật điều quy định rất rõ ràng.Nếu cần có thời gian nghiên cứu, bạn gửi cho mình hồ sơ mình sẽ trợ giúp cụ thể hơn.

  Luật sư Nguyễn Hòa, thuộc Văn phòng luật sư NGUYỄN HÒA. ĐT 0903376602

  Địa chỉ: 276 đường Lê Duẩn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, T. Bình Định

  Điện thoại : 0903376602

  Email: luatsuhoa@yahoo.com.vn

  Luật sư sẽ sẵn sàng trực tiếp nhận hồ sơ vụ việc để trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

  Hân hạnh được phục vụ hài lòng quý khách.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hoadainhan1 vì bài viết hữu ích
  cuongchinguyen40@gmail.com (06/10/2017) buiminhtuan77sg@gmail.com (31/03/2018)
 • #438956   18/10/2016

  quanghvneu
  quanghvneu

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2016
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 7 lần


  Trong đợt mở rộng tuyến đường quốc lộ 1A xuyên Bắc Nam vừa rồi. Chỗ mình không hiểu sao rất nhiều hộ gia định mất đất mà không được đến bù đồng nào, khiếu nại cũng không được. Có gia đình được đến bù thì đáng 100 triệu chỉ được có 30 triệu thôi.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quanghvneu vì bài viết hữu ích
  hotro38land (28/07/2019)
 • #439673   25/10/2016

  Có ai biết giúp mình trường hợp này:

  Chủ đầu tư là A,

  người bị thu hồi đất là B,

  Dự án Cụm công nghiệp thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

  Đất thu hồi là 1000m2.

  Khi chưa có phương án BT-HT-TĐC thì  A và B đã thỏa thuận, B giao đất, A nhận tiền ( đã thực hiện xong).

  Tiếp sau đó do số tiền thấp. B không đồng ý giao đất cho A.

  A kiện B thực hiện theo thỏa thuận( buộc B phải giao đất).

  Vậy Tòa án có thẩm quyền giải quyết không?

  Cám ơn các bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #474906   15/11/2017

  Tùy theo thỏa thuận của A và B.

  Mọi người cho hỏi: có phần đất không được công nhận(không cấp giấy chủ quyền) là do quy hoạch dự án A, dự án A chưa xóa quy hoạch. Nhưng giờ bị thu hồi đất do dự án B (đất đã sử dụng ổn định và có đóng thuế trước khi có dự án B). Vậy khi Nhà nước thu hồi thì phần đất này được bồi thường hay được hỗ trợ. Chân thành cảm ơn và thân hỏi.

   
  Báo quản trị |  
 • #488453   31/03/2018

  Đúng, đền bù giải tỏa rất phức tạp, vì những người làm trong ban đền bù giải tỏa đều có đào tạo và rất có kinh nghiệm, việc vạch ra cái sai của họ không dễ đâu, họ che dấu cái sai rất bài bản. Vì vậy phải có hồ sơ xem xét, rồi nhiều thông tin đặc trưng của từng khu đất... Cho mình xin mail của bạn hoadainhan1, mình cần hỗ trợ. Chân thành cám ơn. Thân ái.

   
  Báo quản trị |  
 • #500752   28/08/2018

  nhanhuynh1996
  nhanhuynh1996

  Male
  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2018
  Tổng số bài viết (68)
  Số điểm: 421
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 4 lần


  Hi bạn!

  Bạn cho mình xin căn cứ pháp lý của quy định dưới đây nha:

  "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân, Anh hùng lao động: 6 triệu đồng/hộ.

  - Thương binh, gia đình liệt sĩ (cha mẹ, vợ chồng, con liệt sỹ): 4 triệu đồng/hộ.

  - Gia đình có công Cách mạng, gia đình Cách mạng lão thành, gia đình cán bộ hưu trí và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên khác: 2 triệu đồng/hộ.

  Trường hợp một hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng chính sách thì chỉ tính mức trợ cấp cao nhất".

  Cảm ơn bạn nhiều nha

   
  Báo quản trị |  
 • #509980   13/12/2018

  nhaban24h
  nhaban24h

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi có ông anh có một mảnh đất được cấp tại khu tái định cư hố lang, dĩ an, bình dương

  Mảnh đất này được đã được cấp sổ đỏ riêng nhưng hệ thống điện bị mất trộ hết nên khu dân cư vào ban đêm tối om, người ở thưa thớt, vậy giờ làm cách nào để có được hệ thống điện chiếu sáng và diện chính sử dụng, xin các bác ý kiến chia sẻ giúp ạ

  Mua bán kinh doanh bất động sản tại bình dương https://batdongsanbinhduong.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #521139   19/06/2019

  duytambinh
  duytambinh
  Top 500
  Male
  Chồi

  Tiền Giang, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2013
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 1310
  Cảm ơn: 596
  Được cảm ơn 49 lần


  chào anh, em muốn hỏi trường hợp: vợ chồng ông A nộp đơn đăng ký mua đất ở khu tái định cư và được chấp thuận (có biên bản bàn giao đất, nhưng chưa có quyết định và sổ đỏ), sau đó vợ chồng ông A bán lại cho bà B, có làm giấy ủy quyền cho bà B. nay em ông C mua lại của bà B, vậy khi em làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ (em trực tiếp nộp thuế, phí....),

  1. thì giấy CNQSDĐ đứng tên em ông C

  2. hay đứng tên vợ chồng ông A rồi sau đó mới ký tên chuyển nhượng lại cho em.

  3. nếu đứng tên vợ chồng ông A, nhưng họ chết hoặc ly dị hoặc ko đồng ý ký tên sang nhượng lại cho em thì có cách nào giả quyết ko ạ

  Xin chân thành cảm ơn

   

  Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duytambinh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/06/2019)
 • #534986   13/12/2019

  vksndnamdinh
  vksndnamdinh

  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  duytambinh viết:

  chào anh, em muốn hỏi trường hợp: vợ chồng ông A nộp đơn đăng ký mua đất ở khu tái định cư và được chấp thuận (có biên bản bàn giao đất, nhưng chưa có quyết định và sổ đỏ), sau đó vợ chồng ông A bán lại cho bà B, có làm giấy ủy quyền cho bà B. nay em ông C mua lại của bà B, vậy khi em làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ (em trực tiếp nộp thuế, phí....),

  1. thì giấy CNQSDĐ đứng tên em ông C

  2. hay đứng tên vợ chồng ông A rồi sau đó mới ký tên chuyển nhượng lại cho em.

  3. nếu đứng tên vợ chồng ông A, nhưng họ chết hoặc ly dị hoặc ko đồng ý ký tên sang nhượng lại cho em thì có cách nào giả quyết ko ạ

  Xin chân thành cảm ơn

   

  Giấy CNQSDĐ đứng tên ông A. Anh muốn về tên mình thì phải làm thủ tục để chuyển nhượng sang tên. Ông A mà ko ký tên sang nhượng thì cụ chỉ có thể đòi bà B thôi.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vksndnamdinh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/12/2019)
 • #523429   20/07/2019

  ductranminh90
  ductranminh90

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2019
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 245
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 17 lần


  m có trường hợp  người quen có dự án làm đường qua, đã đền bù tiền và thu hồi hết đất, vậy có được xin hỗ trợ cấp đất ở không ạ?

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ductranminh90 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/07/2019) hotro38land (28/07/2019)
 • #523987   28/07/2019

  hotro38land
  hotro38land

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2019
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 3 lần


  Vừa qua mình bị đền bù một hợp đồng mua bán nhà đất tại quận Bình Tân với khách hàng do chép hợp đồng mẫu trên mạng về và không đọc kỹ. Và rồi từ mức đền bù 30 triệu khiến cho mình phải vào thư viện pháp luật để đọc nhiều kiến thức luật hơn. Cảm ơn bài viết đã chia sẻ.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hotro38land vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2019) hongphata (05/11/2019)
 • #532541   05/11/2019

  hongphata
  hongphata

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2019
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn thông tin của luật sư, em đang tim những thông tin này ạ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphata vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/11/2019)