Quy định mới nhất về nghiệm thu hoàn thành lấn biển theo Nghị định 42/2024/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #610718 18/04/2024

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (268)
  Số điểm: 2087
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Quy định mới nhất về nghiệm thu hoàn thành lấn biển theo Nghị định 42/2024/NĐ-CP

  Lấn biển được hiểu là việc mở rộng diện tích đất trong phạm vi khu vực biển, như vậy việc thực hiện lấn biển có cần được nghiệm thu khi hoàn thành không? Ngày 16/4/2024, Chính Phủ ban hành Nghị định 42/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động lấn biển. Theo đó, Nghị định này có những quy định mới nhất về nghiệm thu hoàn thành lấn biển như sau:

  1. Lấn biển là gì?

  Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 42/2024/NĐ-CP, lấn biển là việc mở rộng diện tích đất trong phạm vi từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển thuộc vùng biển Việt Nam.

  Khu vực biển để lấn biển sau khi hoàn thành cần được nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng phần diện tích đã hoàn thành lấn biển, việc thực hiện nghiệm thu hoàn thành lấn biển được thực hiện theo quy định pháp luật.

  2. Nghiệm thu hoàn thành lấn biển

  Theo Điều 8 Nghị định 42/2024/NĐ-CP, nghiệm thu hoàn thành lấn biển được quy định cụ thể như sau:

  Thứ nhất, việc nghiệm thu hoàn thành lấn biển được thực hiện đối với toàn bộ hoặc từng phần diện tích đã hoàn thành lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

  Thứ hai, quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành lấn biển:

  - Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư. Trình tự, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành lấn biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng;

  - Chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển gửi văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng phần diện tích đã hoàn thành lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được phê duyệt;

  - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành lấn biển.

  Thứ ba, căn cứ thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

  - Xác định, cập nhật đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại khu vực lấn biển theo hiện trạng đường bờ và địa hình tại thời điểm xác định, cập nhật; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật dữ liệu và công bố theo quy định của pháp luật;

  - Xác định, cập nhật đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển tại khu vực lấn biển theo hiện trạng đường bờ và địa hình tại thời điểm xác định, cập nhật; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung, điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, việc nghiệm thu hoàn thành lấn biển cần được thực hiện đối với toàn bộ hoặc từng phần diện tích đã hoàn thành lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, nội dung chi tiết để thực hiện nghiệm thu hoàn thành lấn biển sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 42/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/4/2024.

   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận