Quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng phải bồi hoàn giá trị giải phóng mặt bằng?

Chủ đề   RSS   
 • #522271 30/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng phải bồi hoàn giá trị giải phóng mặt bằng?

  Cho em hỏi có văn bản nào quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng phải bồi hoàn giá trị giải phóng mặt bằng và trồng rừng thay thế không?
   
   
  2318 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522285   30/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 193 lần


  Về nội dung anh nêu, Luật lâm nghiệp 2017 quy định: 

  Điều 19. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

  3. Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

  4. Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế. 

  Điều 21. Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  1. Chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế bằng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên.

  2. Chủ dự án quy định tại khoản 1 Điều này tự trồng rừng thay thế phải xây dựng phương án trồng rừng thay thế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế thì nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh.

  3. Số tiền nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh bằng diện tích rừng phải trồng thay thế quy định tại khoản 1 Điều này nhân với đơn giá cho 01 ha rừng trồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng tiền đã nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

  4. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không bố trí được hoặc không bố trí đủ diện tích đất để trồng rừng thay thế trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chủ dự án hoàn thành trách nhiệm nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh thì phải chuyển tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác.

  Anh tham khảo thêm Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

  Còn về việc "phải bồi hoàn giá trị giải phóng mặt bằng" thì em không thấy có quy định. Việc bồi thường này chỉ trong trường hợp thu hồi rừng được giao. 

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019) Xmen-8711 (14/08/2019)
 • #525588   14/08/2019

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2720)
  Số điểm: 19187
  Cảm ơn: 915
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội (trừ các công trình do Thủ tướng quyết định chủ trương, công trình phục vụ quốc phòng an ninh) liên quan đến rừng hiện nay các địa phương đều rất "vướng" bởi Chỉ thị 13 của Ban Bí thư nó là cái "rào cản" vĩ đại nhất mà không địa phương nào dám xé rào.

   
  Báo quản trị |  
 • #526215   24/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1547)
  Số điểm: 10399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 221 lần


  Liên quan đến vấn đề bồi thường thì chỉ trong trường hợp nhà nước thu hồi đất thì mới thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

  Đối với trường hợp trên thì thực trồng rừng thay thế.

  Trong trường hợp đã được cho phép mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng chậm trễ không thực hiện việc trồng rừng thay thế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

   
  Báo quản trị |