Quy định hợp đồng trong kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

Chủ đề   RSS   
 • #608166 15/01/2024

  Quy định hợp đồng trong kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

  Ngày 28/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, theo đó Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 như sau:

  Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản

  Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản bao gồm:

  - Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở;

  - Hợp đồng thuê nhà ở;

  - Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích du lịch, lưu trú;

  - Hợp đồng thuê công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích du lịch, lưu trú;

  - Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp;

  - Hợp đồng thuê công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp;

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

  - Hợp đồng cho thuê, hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản;

  - Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản;

  - Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản;

  - Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng.

  Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

  Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:

  - Hợp đồng dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

  - Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

  - Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;

  - Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

  Một số lưu ý đối với hợp đồng kinh doanh bất động sản

  - Hợp đồng kinh doanh bất động sản được ký kết khi bất động sản đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, dự án bất động sản đã có đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của Luật này.

  - Hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản mà ít nhất một bên tham gia giao dịch là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

  - Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân phải công chứng hoặc chứng thực.

  - Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng hoặc bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm văn bản công chứng, chứng thực có hiệu lực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

  Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

   
  105 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  admin (29/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận