Quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất?

Chủ đề   RSS   
 • #558320 21/09/2020

  Quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất?

  Xin hỏi luật sư? 

  Hộ gia đình tôi có thửa đất diện tích 1563m2 là đất nông nghiệp đã được cấp GCN QSD đất. hộ gia đình không trực tiếp sx tại thửa đất nêu trên mà cho người khác thuê, sử dụng để sản xuất nông nghiệp với giá tiền khoảng 3 triệu/ năm. hiện nay khi nhà nước thu hồi đất gia đình tôi có được hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề và tìm kiếm việc làm hay không? hỗ trợ ổn định đời sống có được hưởng không? theo điều nào khoản nào?

   
  1104 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn eooichuoi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558537   25/09/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1603 lần
  Lawyer

  Khoản 30 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định về hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

  “30. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.”

  Như vậy, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

  Theo khoản 2 điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT các căn cứ  để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

  "2.Các căn cứ  để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

  a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

  b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

  c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

  d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này."

  Như vậy việc xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp cần có điều kiện là đang sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận. Tuy nhiên bạn lại không thuộc các trường hợp đã kể trên do vậy bạn không thể được xác định là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/09/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.