Quy định hình phạt trong đồng phạm

Chủ đề   RSS   
 • #577808 05/12/2021

  Quy định hình phạt trong đồng phạm

  1. Khái niệm quyết định hình phạt trong đồng phạm

  Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm được Tòa án thực hiện sau khi định tội danh đồng phạm, căn cứ tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm, nhân thân của người phạm tội, để quyết định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc xác định khung hình phạt, quyết định loại và mức hình phạt hay biện pháp tư pháp áp dụng đối với từng người đồng phạm và thể hiện trong bản án kết tội.

  Quyết định hình phạt đối với đồng phạm phải tuân thủ các quy đinh chung về quyết định hình phạt bởi vì đồng phạm cũng chỉ là một hình thức phạm tội. Tuy nhiên, hình thức phạm tội do đồng phạm là một trường hợp phạm tội đặc biệt nên có những đặc thù riêng:

  Thứ nhất, quyết định hình phạt trong đồng phạm trên cơ sở hoạt động định danh đồng phạm.

  Thứ hai, quyết đinh hình phạt trong đồng phạm phải tuân thủ các nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự trong đồng phạm. 

  2. Căn cứ quyết định hình phạt trong đồng phạm

  Các căn cứ quyết định hình phạt là những đòi hỏi mang tính nguyên tắc vì đó chính là những biểu hiện, những đòi hỏi của các nguyên tắc quyết định hình phạt. Nếu như các nguyên tắc quyết định hình phạt là những tư tưởng chỉ đạo, tư tưởng xuất phát và định hướng hoạt động của Tòa án khi áp dụng chế tài luật hình sự đối với người phạm tội thì các căn cứ quyết định hình phạt là đòi hỏi mà Tòa án dựa vào đó để quyết định hình phạt đúng pháp luật, công bằng, hợp lý.

  Căn cứ quyết định hình phạt trong đồng phạm đucợ quy định tại Điều 58 BLHS 2015: “Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.”

  Căn cứ để phân hóa trách nhiệm hình sự trong đồng phạm để xác định hình phạt cho từng người đồng phạm là:

  Tính chất tham gia (vai trò đối với hoạt động của nhóm tội phạm

  Mức độ tham gia (phần đóng góp thực tế vào quá trình thực hiện tội phạm

  Mức độ lỗi

  Các tình tiết về nhân thân có ý nghĩa đối với việc quyết định hình phạt.

   
  407 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dangthimaihuong11a4@gmail.com vì bài viết hữu ích
  macduyvan1999@gmail.com (31/12/2021) ThanhLongLS (06/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579257   31/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 66 lần


  Quy định hình phạt trong đồng phạm

  Đồng phạm là những người cùng tham gia hành vi phạm tội, hoặc giúp đỡ người phạm tội thực hiện hành vi cũng có thể là người biết hành vi phạm tội nhưng không có biện pháp phù hợp, thích đáng để ngăn chặn hành vi phạm tội. Nên việc quyết định hình phạt dành cho đồng phạm phải được xét trên nhiều phương diện đã nêu trong bài viết để có mức hình phạt thích đáng nhưng hợp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #579265   31/12/2021

  Quy định hình phạt trong đồng phạm

  Đồng phạm cũng phải chịu trách nhiệm hình sự do tiếp sức, chuẩn bị công cụ phương tiện, xúi giục người khác phạm tội. thiết nghĩ pháp luật cần có các quy định nghiêm mình để trừng trị tội phạm, hạn chế bỏ lọt tội phạm.

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn

   

   

   
  Báo quản trị |