Quy định hiện hành trong trường hợp chuyển nhượng hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #605556 21/09/2023

  Quy định hiện hành trong trường hợp chuyển nhượng hộ kinh doanh

  Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. 
   
  Hiện nay chưa có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh nhưng có thể hiểu hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh được sở hữu và điều hành bởi cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình và trong đó không có sự phân biệt pháp lý giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh.
   
  Về chuyển nhượng hộ kinh doanh:
   
  Về thực tế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì không có thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh mà chỉ có thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh. Và theo đó các bên sẽ thỏa thuận với nhau để có thể chuyển nhượng lại quyền kinh doanh của hộ kinh doanh này cho nhau và đăng ký với cơ quan quản lý về việc này.
   
  Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:
   
  Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
   
  Như vậy chủ hộ kinh doanh mới phải là cá nhân hoặc hộ gia đình, các tổ chức kinh tế khác không có quyền mua lại hộ kinh doanh.
   
  Căn cứ khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh :
   
  - Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
   
  - Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
   
  =>> Như vậy, để được nhận chuyển nhượng hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh mới phải đáp ứng những điều kiện sau:
   
  - Hiện chưa là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh nào trên phạm vi toàn quốc;
   
  - Không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân;
   
  - Không phải là thành viên hợp danh của công ty hơp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
   
  Về thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh:
   
   Hai bên thực hiện thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh. Sau đó, chủ mới có thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh về tên hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh nếu có nhu cầu.
   
  Theo khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ chuyển nhượng hộ kinh doanh bao gồm:
   
  - Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
   
  - Một trong những loại giấy tờ chứng minh việc mua bán, chuyển nhượng hộ kinh doanh, bao gồm:
   
  + Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh;
   
  + Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh;
   
  + Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
   
  - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
   
  - Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
   
  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên thì nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để được xem xét làm thủ tục, trường hợp thiếu hồ sơ sẽ có yêu cầu bổ sung.
   
  Thời hạn giải quyết chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  =>> Như vậy để làm thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh, các bên phải tồn tại một giao dịch chuyển nhượng như mua bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh sau đó thực hiện thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh với Ủy ban nhân dân cấp huyện để được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh.
   
  346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận