Quy định gói thầu trên 500 triệu có đấu thầu không?

Chủ đề   RSS   
 • #524257 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Quy định gói thầu trên 500 triệu có đấu thầu không?

  Hỗ trợ văn bản quy định gói thầu trên 500 triệu có đấu thầu không?
   
   
  4689 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524304   30/07/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Về vấn đề của chị nêu, việc có tổ chức đấu thầu hay không không chỉ dựa vào giá trị của dịch vụ, hàng hóa, dự án, công trình đó mà phải căn cứ vào việc nó có thuộc vào một trong các trường hợp được quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu 2013 hay không, nếu thuộc vào trường hợp quy định thì mình bắt buộc phải tổ chức đấu thầu theo quy trình luật định.

  Điều 1 Luật đấu thầu 2013 quy định:

  "Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

  1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

  a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

  c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

  d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

  e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

  g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

  2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

  3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

  4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí."

   
  Báo quản trị |  
 • #529631   30/09/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Việc xác định có thuộc trường hợp phải đấu thầu hay không bạn tham khảo quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 có thuộc đối tượng hay không? Nếu thuộc đối tượng thì bắt buộc phải tham gia đấu thầu, còn nếu không thuộc thì tùy mình có thể áp dụng hoặc không bạn nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #529724   30/09/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Ở đây trước tiên bạn xác định gói thầu của mình có thuộc Điều 1 Luật đấu thầu 2013 không trước đã. Nếu như gói thầu sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp (vốn ngoài Nhà nước) thì không bắt buộc phải áp dụng hình thức đấu thầu; mà hoàn toàn do doanh nghiệp lựa chọn. Nguọc lại nếu thuộc vào trường hợp quy định thì mình bắt buộc phải tổ chức đấu thầu theo quy trình luật định.

   
  Báo quản trị |