Quy định giáp ranh giữa hai nhà

Chủ đề   RSS   
 • #453496 15/05/2017

  Quy định giáp ranh giữa hai nhà

  Nhà tôi giáp hàng xóm một tả luy. Hàng xóm cứ nhận giáp gianh dưới đát nhà tôi. Năm ngoái nhà tôi cho mượn 20 phân đát để kè có biên bản, nhưng quá trình thi công không đúng trong biên bản gia đình tôi cho ngừng thi công mới xây được móng. Đoạn thấp tả luy hai nhà,gia đình tôi có rào thì người hàng xóm bảo gia đình tôi không được rào vào tả luy.Tôi hỏi về quy định giáp gianh giữa hai nhf cách nhau tả luy cao.

   

   
  2521 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận