Quy định dùng ngân sách để trả lương?

Chủ đề   RSS   
 • #537847 30/01/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Quy định dùng ngân sách để trả lương?

  Cho a hỏi: Nếu 1 giáo viên của a trong 1 khoa nghề mà k có học sinh để dạy thì a có được dùng ngân sách để trả lương cho họ không ?
   
   
  615 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537854   30/01/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo Khoản 13 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT:

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  ...
  13. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
   
  “Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học.
   
  Hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo Quy định này”.
   
  Theo đó, nếu giáo viên không có tiết dạy phù hợp thì Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện để giáo viên kiêm nhiệm những việc khác để đảm bảo định mức tiết dạy và phải trả lương theo quy định.
   
  Báo quản trị |