Quy định chức danh kế toán trong các đơn vị giáo dục nghề nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #563994 30/11/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Quy định chức danh kế toán trong các đơn vị giáo dục nghề nghiệp?

  Kế toán trong các đơn vị giáo dục nghề nghiệp được quy định mã chức danh như thế nào? Có chịu sự chi phối của thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 không?

   
  1043 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #564036   30/11/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  "Điều 27. Tổ chức thực hiện

  ...

  2. Viên chức làm công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp lương của các ngạch công chức chuyên ngành kế toán quy định tại Thông tư này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức."

  Theo quy định nêu trên thì viên chức làm công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp lương của các ngạch công chức chuyên ngành kế toán quy định tại Thông tư 77/219/TT-BNV để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

   
  Báo quản trị |