Quy định chia cổ tức cho thành viên công ty là người nước ngoài?

Chủ đề   RSS   
 • #522319 30/06/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 198 lần


  Quy định chia cổ tức cho thành viên công ty là người nước ngoài?

  Hiện nay không có văn bản quy định riêng cho hoạt động phân chia lợi nhuận sau thuế cho thành viên là người nước ngoài trong công ty TNHH.

  Do đó, việc chia như thế nào sẽ được quy định trong Điều lệ của công ty (và áp dụng như các thành viên là Người Việt Nam).

  Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định:

  Điều 56. Hội đồng thành viên

  ...

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...

  g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty; 

  ...

  Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận

  Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận

  Lưu ý: phải xác định người nước ngoài này là cá nhân cư trú hay không cư trú để xác định nghĩa vụ thuế TNCN theo Thông tư 111/2013/TT-BTC 

  - Cá nhân cư trú: Điều 10

  - Cá nhân không cư trú: Điều 19

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-111-2013-TT-BTC-Huong-dan-Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-Nghi-dinh-65-2013-ND-CP-205356.aspx

  Và việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cũng tuân thủ quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-186-2010-TT-BTC-huong-dan-chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai-114676.aspx

   
  4938 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  enychi (07/07/2019) ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522448   30/06/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 141 lần


  Anh xem trong Điều lệ công ty có quy định về vấn đề quyết định chi trả cổ tức hằng năm hay không, nếu có thì thực hiện theo điều lệ công ty. Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuylinh2311 vì bài viết hữu ích
  enychi (07/07/2019)
 • #529590   30/09/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1873)
  Số điểm: 13013
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 289 lần


  Hiện không có quy định phân biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài khi phân chia lợi nhuận mà sẽ căn cứ vào điều lệ của công ty hoặc sẽ do Hội đồng thành viên thông qua phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận bạn nhé.

   
  Báo quản trị |