Quy định 96/QĐ-TW: Lãnh đạo có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp thì miễn nhiệm mà không cần đợi hết nhiệm kỳ

Chủ đề   RSS   
 • #598523 06/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định 96/QĐ-TW: Lãnh đạo có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp thì miễn nhiệm mà không cần đợi hết nhiệm kỳ

  Ngày 02/02/2023 Bộ Chính trị vừa có Quy định 96/QĐ-TW năm 2023 tải về về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
   
  Theo đó, việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm sau khi bỏ phiếu đối với trường hợp lãnh đạo có số phiếu tín nhiệm thấp được quy định như sau:
   
  lanh-dao-co-2-3-phieu-tin-nhiem-thap-thi-mien-nhiem-ma-khong-can-doi-het-nhiem-ky
   
  (1) Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng ra sao?
   
  Đầu tiên, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.
   
  Theo đó, khi đã có cụ thể phần trăm số phiếu tín nhiệm của từng cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo thì kết quả được sử dụng như sau:
   
  - Trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp: 
   
  Thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. 
   
  - Trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên: 
   
  Thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.
   
  - Người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi:
   
  Thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.
   
  (2) Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm
   
  Thứ nhất: Dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật:
   
  - Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   
  Đồng thời, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ Nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  - Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chấp hành sự phân công của tổ chức.
   
  Ngoài ra, phải thực hiện các quy định, quy chế của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.
   
  - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
   
  Là tấm gương mẫu cho bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú.
   
  Thứ hai: Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
   
  - Kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  - Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc.
   
  - Kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.
   
  (3) Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm
   
  Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp), cụ thể như sau: 
   
  - Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội.
   
  - Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
   
  - Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu.
   
  - Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.
   
  Xem chi tiết Quy định 96/QĐ-TW năm 2023 tải về ban hành ngày 02/02/2023.
   
  3885 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  bachphongle (08/02/2023) admin (07/02/2023) quocphukg (06/02/2023) ThanhLongLS (06/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599718   28/02/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Quy định 96/QĐ-TW: Lãnh đạo có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp thì miễn nhiệm mà không cần đợi hết nhiệm kỳ

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin này.

  Cá nhân mình đồng tính với hướng quy định này bởi lãnh đạo đã không còn được tín nhiệm thì việc tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ cũng không mang lại lợi ích gì. Thay vào đó nên nhanh chóng thay thế bằng người có thực lực, nhận được nhiều sự tín nhiệm đảm nhận vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu sẽ cần phải được kiểm soát chặt chẽ bởi quy định này tiềm tàng nguy cơ xảy ra tiêu cực khi các lợi ích nhóm vẫn còn tồn tại.

   
  Báo quản trị |