Quy định 101-QĐ/TW: Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Chủ đề   RSS   
 • #599980 06/03/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70836
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1515 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định 101-QĐ/TW: Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

  Ngày 28/02/2023, Ban Bí thư ban hành Quy định 101-QĐ/TW quy định trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

  Theo Quy định 101-QĐ/TW, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí được quy định như sau:

  Xem và tải Quy định 101-QĐ/TW

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/6/quy-dinh-101.pdf

  Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm

  (1) Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  (2) Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo).

  (3) Có trình độ lý luận chính trị cao cấp (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo).

  (4) Tốt nghiệp đại học trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí.

  (5) Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm. Trường hợp đặc biệt, do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét, quyết định.

  (6) Có đầy đủ hồ sơ và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận (theo Phụ lục II, Quy định này).

  (7) Về độ tuổi bổ nhiệm

  - Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  - Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên.

  - Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc Điểm a, Điểm b, Khoản 7 Điều này, phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam.

  Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét, quyết định.

  (8) Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí; lãnh đạo cơ quan báo chí này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí khác.

  Quy trình, thủ tục bổ nhiệm

  - Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và thuộc cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định khác có liên quan của cấp có thẩm quyền.

  - Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của cơ quan chủ quản báo chí và theo Mục I của Phụ lục I, Quy định 101-QĐ/TW.

  - Việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí mà Quy định này chưa điều chỉnh thì cơ quan chủ quản báo chí căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan chủ quản báo chí để thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm phù hợp với Quy định 101-QĐ/TW.

  Thời hạn giữ chức vụ

  Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng) đối với lãnh đạo cơ quan báo chí.

  Người đứng đầu cơ quan báo chí không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại 1 cơ quan báo chí.

  Quy định này có hiệu lực từ ngày 28/02/2023 và thay thế Quyết định 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư

  Xem và tải Quy định 101-QĐ/TW

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/6/quy-dinh-101.pdf

   
  2077 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (07/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận