Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã tại TP.Hồ Chí Minh từ 14/9/2020

Chủ đề   RSS   
 • #557468 08/09/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã tại TP.Hồ Chí Minh từ 14/9/2020

  Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã

  Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã - Ảnh minh họa

  Ngày 4/9/2020, UBND TPHCM ban hành Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phưòng, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Quy chế này áp dụng đối với công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 61 Luật Cán  bộ, công chức năm 2008, gồm 06 chức danh sau:

  1. Chỉ huy trưởng quân sự;

  2. Văn phòng - Thống kê;

  3. Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn)

  hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã);

  4. Tài chính - Ke toán;

  5. Tư pháp - Hộ tịch;

  6. Văn hóa - Xã hội.

  * Tiêu chuẩn chung, điều kiện đăng ký dự tuyển và ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã

  1. Tiêu chuẩn chung và điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

  2. Ngoài những người không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì những người thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 không được đăng ký dự thi chức danh công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.

  3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ

  * Tiêu chuẩn cụ thể và ngành đào tạo phù hợp:

  1. Tiêu chuẩn cụ thể công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

  2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 17 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

  3. Ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, luật, xã hội học, thống kê, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin (tin học),quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh.

  4. Ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ chức danh công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường.

  a) Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường ở phường, thị trấn: địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật;

  b) Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường ở xã: thực hiện như công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường ở phường, thị trấn và thêm các ngành đào tạo về nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi;

  5. Ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ chức danh công chức Tài chính - Ke toán: tài chính, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kế toán - tin học, kế toán công.

  6. Ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: luật, kinh tế - luật.

  7. Ngành đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: văn hóa, văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, Việt Nam học, Đông phương học, lao động, xã hội học, tiền lương, bảo hiểm, công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính, luật, ngữ văn và y tế (có liên quan đến nhiệm vụ quản lý văn hóa - xã hội).

  8. Ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức cấp xã căn cứ bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập hay ngoài công lập. Trường hợp cần thiết có thế đối chiếu nội dung, chương trình của ngành đào tạo.

  9. Thời gian công chức cấp xã mới được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lóp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị:

  a) Lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước: 24 tháng kể từ thời điểm có quyết định tuyển dụng;

  b) Lớp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị: 36 tháng kể từ thời điểm có quyết định tuyển dụng

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/9/2020. Quyết định này thay thế Quyết định 02/2019/QĐ-UBND.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   
  3588 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận