Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #592771 26/10/2022

  xuanuyenle
  Top 75
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1051)
  Số điểm: 41809
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 923 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

  Ngày 29/9/2022, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 1280/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước. 

   

  Trong đó, quy định cụ thể về hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán Nhà nước.

   

  Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước theo quy định mới?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định 06 nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như sau:

  (1) Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức do Tổng Kiểm toán nhà nước thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện và có sự phân công, phân cấp đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

  (2) Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào: Yêu cầu vị trí việc làm; tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.

  (3) Việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp, cân đối giữa số người đi học và nhân lực làm việc tại đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

  (4) Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức; khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức có cơ hội học tập và được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  (5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo các cấp và tính chủ động, tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng. Huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, cơ quan tổ chức trong và ngoài nước cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

  (6) Bảo đảm chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành; Bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, việc đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước phải được thực hiện theo 6 nguyên tắc nêu trên.

  dao-tao-boi-duong-kiem-toan-nha-nuoc

  Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán Nhà nước ở trong nước

  - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

  - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

  - Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

  - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ); đào tạo chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế.

  Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

  Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán nhà nước trong nước:

   - Lý luận chính trị.

  - Kiến thức quốc phòng an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước.

  - Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm, công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

  - Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; chứng chỉ ACCA, CPA Australia.

  - Các kiến thức, kỹ năng khác.

  Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán nhà nước ở nước ngoài:

  - Kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

  - Kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán.

  - Kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kiến thức khác.

  - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ phù hợp với vị trí việc làm hoặc phù hợp với yêu cầu công tác của Kiểm toán nhà nước.

  Như vậy, Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 sẽ thay thế cho Quyết định 1822/QĐ-KTNN năm 2017 để quy định về đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước.

   
  120 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023) ThanhLongLS (27/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596066   28/12/2022

  Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình xin đưa thêm một vài thông tin có liên quan như sau. Kiểm toán Nhà nước là hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi các công chức của cơ quan chức năng Nhà nước, nhằm mục đích kiểm toán tình hình tuân thủ của doanh nghiệp. Cụ thể, các cơ quan này sẽ kiểm tra và xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của các sổ sách, chứng từ và số liệu kế toán của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước hay các tổ chức xã hội đang sử dụng ngân sách nhà nước.

   
  Báo quản trị |