Quốc hội dự kiến điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #601877 17/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quốc hội dự kiến điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2023

  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết tải của Quốc hội về giảm thuế GTGT trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm thu thập các nghiên cứu, đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo.
   
  Trong đó, nội dung quan trọng nhất của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội là đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% cụ thể như sau:
   
  quoc-hoi-du-kien-dieu-chinh-thue-gtgt-tu-10%-xuong-8%-trong-nam-2023
   
  (1) Đề xuất giảm thuế GTGT xuống 8% trong năm 2023
   
  Dự kiến giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.
   
  Mức giảm thuế GTGT như sau:
   
  - Cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.
   
  Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
   
  - Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo nghị quyết.
   
  (2) Đối tượng được giảm thuế GTGT trong năm 2023
   
  Căn cứ Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP (Điều 1 đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2022) về việc giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
   
  - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
   
  - Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo  Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
   
  - Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
   
  - Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. 
   
  Đối với mặt hàng than khai thác bán ra thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.
   
  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2016 thì không được giảm thuế GTGT.
   
  Xem thêm chi tiết dự thảo Nghị quyết tải.
   
  3845 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận