Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật bổ sung hàng loạt dự án luật mới

Chủ đề   RSS   
 • #603420 21/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật bổ sung hàng loạt dự án luật mới

  Ngày 02/6/2023 Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 89/2023/QH15 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
   
  Cụ thể, công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khẩn trương khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa theo đó thực hiện điều chỉnh như sau:
   
  quoc-hoi-dieu-chinh-chuong-trinh-xay-dung-luat-bo-sung-hang-loat-du-an-luat-moi
   
  (1) Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
   
  Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau:
   
  - Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
   
  - Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) các dự án sau đây:
   
  + Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
   
  + Luật Đường bộ;
   
  + Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
   
  + Luật Thủ đô (sửa đổi);
   
  + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
   
  - Trình ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.
   
  (2) Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
   
  * Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024):
   
  - Trình Quốc hội thông qua 09 luật, 01 nghị quyết:
   
  + Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
   
  + Luật Lưu trữ (sửa đổi);
   
  + Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
   
  + Luật Đường bộ;
   
  + Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
   
  + Luật Thủ đô (sửa đổi);
   
  + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp);
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
   
  + Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
   
  - Trình Quốc hội cho ý kiến 09 dự án luật:
   
  + Luật Công chứng (sửa đổi);
   
  + Luật Công đoàn (sửa đổi);
   
  + Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);
   
  + Luật Địa chất và khoáng sản;
   
  + Luật Phòng không nhân dân;
   
  + Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn;
   
  + Luật Tư pháp người chưa thành niên;
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
   
  * Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024):
   
  - Trình Quốc hội thông qua 09 luật:
   
  + Luật Công chứng (sửa đổi);
   
  + Luật Công đoàn (sửa đổi);
   
  + Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);
   
  + Luật Địa chất và khoáng sản;
   
  + Luật Phòng không nhân dân;
   
  + Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn;
   
  + Luật Tư pháp người chưa thành niên;
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;
   
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
   
  - Trình Quốc hội cho ý kiến 02 dự án luật:
   
  + Luật Chuyển đổi giới tính;
   
  + Luật Việc làm (sửa đổi).
   
  Xem thêm Nghị quyết 89/2023/QH15 ban hành ngày 17/7/2023.
   
  147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận