Quan chức sẽ bị ra tòa nếu không giải trình được tài sản tăng thêm

Chủ đề   RSS   
 • #429313 28/06/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Quan chức sẽ bị ra tòa nếu không giải trình được tài sản tăng thêm

  Đây là một trong những nội dung mới được đưa ra tại dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi. 

  Theo đó, tất cả công chức khi được bổ nhiệm vào ngạch viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức khi được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được giao biên chế và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì phải kê khai tài sản, thu nhập. Ngoài ra, những người làm việc trong công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập cũng nằm trong diện kê khai.

  Dự thảo đã bỏ quy định về kê khai hằng năm và thay vào đó là kê khai lần đầu và kê khai bổ sung.

  Bên cạnh đó, dự thảo luật hiện đang để 2 phương án thực hiện công khai bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai nói chung.

  + Phương án 1 quy định bản kê khai của công chức là đảng viên phải được công khai tại cuộc họp nơi người đó sinh hoạt sau khi tiến hành kê khai (thu hẹp) và

  + Phương án 2 là giữ nguyên quy định hiện hành (người có nghĩa vụ kê khai gồm cả cán bộ, công chức, viên chức phải công khai tại nơi thường xuyên làm việc).

  Đáng chú ý, dự thảo này đưa ra các quy định xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực. Theo đó, nếu kết quả xác minh kết luận tài sản, thu nhập thực tế của người có nghĩa vụ kê khai lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai, thì 

  + Cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý thuế xem xét, xử lý và truy thu thuế nếu người có nghĩa vụ kê khai giải trình được một cách hợp lý nguồn gốc của phần tài sản, thu nhập chênh lệch; hoặc

  + Khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án cấp có thẩm quyền để phán quyết về quyền sở hữu đối với phần tài sản, thu nhập chênh lệch nếu không giải trình được một cách hợp lý.

  Trong trường hợp tài sản thu nhập tăng thêm không được giải trình hợp lý thì sẽ được giải quyết bằng một vụ án dân sự theo pháp luật về tố tụng dân sự. 

  Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  4371 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #429321   28/06/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14960)
  Số điểm: 99989
  Cảm ơn: 3486
  Được cảm ơn 5356 lần
  SMod

  Tôi chỉ ước rằng 1 ngày nào đó được thấy các quan chức cấp huyện trở lên sẽ công khai số thuế thu nhập cá nhân đã đóng trong năm. Ước mơ nhỏ nhoi và đơn giản là vậy thôi :-P

   
  Báo quản trị |