Phương thức trả lương đối với công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #529743 30/09/2019

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Phương thức trả lương đối với công chức, viên chức

  Việc xây dựng thang lương, bảng lương cũng như các phương án trả lương đối với mỗi  đơn  vị, tổ chức là khác nhau, tùy thuộc vào công việc, chức danh cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của từng viên chức, công chức. Tuy nhiên, khi xây dựng thang lương, bảng lương cũng như phương án trả lương, các tổ chức căn cứ theo nguyên tắc trả lương được quy định tại  Điều 90 Bộ luật lao động như sau:

   “Điều 90. Tiền lương

  1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

  Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

  2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

  3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau”.

  Ngoài ra, riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức Khoản 2 Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  như sau:

  “2. Nguyên tắc trả lương

  Việc trả lương phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả lương (từ ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ và từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật dùng để trả lương) của cơ quan, đơn vị”.

  Căn cứ theo quy định nêu trên có thể thấy, pháp luật hiện hành không có quy định  bắt buộc về công thức  hay nguyên tắc trả lương cụ thể đối với  cán bộ, công chức, viên chức mà việc trả lương phụ thuộc vào chức danh, năng suất, chất lượng công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức và nguồn trả  lương.  Ngoài  ra, mức lương không được thấp hơn mức lương cơ sở  tối thiểu. Từ ngày 1/72019 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức là 1.490.000 đồng.

  Như vậy, các tổ chức, cơ quan nhà nước căn cứ vào năng lực, vào chức vụ cũng như vào ngân sách của từng tổ chức và các quy định của pháp luật nêu trên để đưa ra mức lương phù hợp.

   

   
  3363 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Haitran1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận