Phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện về phát triển và quản lý báo chí TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #546785 23/05/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện về phát triển và quản lý báo chí TP.HCM

  Sau khi sắp xếp, Thành phố còn 19 cơ quan báo chí gồm 07 báo in (02 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 10 tạp chí. 

  Phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện về phát triển và quản lý báo chí TP.HCM

  Ngày 22/5/2020 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1786/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM 2025.

  Hiện nay TP. Hồ Chí Minh hiện tại có 28 cơ quan báo chí đang hoạt động gồm: 16 báo in, 01 Đài truyền hình, 01 Đài phát thanh và 10 Tạp chí.

  Số lượng cơ quan báo chí thành phố thực hiện sắp xếp: 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an.

  Lộ trình thực hiện:

  Giai đoạn 1: Từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020

  - Các cơ quan báo chí chưa phải sắp xếp: 06 cơ quan

   

  - Các cơ quan báo chí phải sắp xếp: 21 cơ quan

  + Giữ ổn định 1 cơ quan báo chí

  + Chuyển cơ quan chủ quản: 06 cơ quan báo chí

  + Chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quản: 08 cơ quan báo chí

  + Sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản: 06 cơ quan báo chí

  Kết quả sau sắp xếp: Còn 19 cơ quan báo chí, gồm: 07 báo in, 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 10 tạp chí. Giảm 08 cơ quan báo chí (chuyển thành 06 ấn phẩm phụ và 02 bản tin).

  Giai đoạn 2: Từ 2021 đến hết 2025, hoàn thành việc sắp xếp

  Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các cơ quan báo chí thành phố nhanh chóng ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nang cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng kế hoạch hoạt động theo yêu cầu mới.

  Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm:

   

   
  1756 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận