Phụ lục hợp đồng là gì? Một số nội dung liên quan đến phụ lục hợp đồng cần chú ý

Chủ đề   RSS   
 • #606813 14/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phụ lục hợp đồng là gì? Một số nội dung liên quan đến phụ lục hợp đồng cần chú ý

  Phụ lục hợp đồng là một văn bản quan trọng thông thường được đính kèm cùng với hợp đồng chính. Dù vậy, giá trị của phụ lục hợp đồng là gì? Có bắt buộc giao kết hợp đồng nào cũng phải kèm theo phụ lục hợp đồng?
   
  phu-luc-hop-dong-la-gi-mot-so-noi-dung-lien-quan-den-phu-luc-hop-dong-can-chu-y
   
  1. Phụ lục hợp đồng là gì?
   
  Căn cứ Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì có giải thích hợp đồng dân dự có thể có phụ lục đi kèm nhằm mục đích quy định một số nội dung chi tiết cho các điều khoản của hợp đồng.
   
  Đồng thời, Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định phụ lục hợp đồng là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
   
  2. Có mấy loại phụ lục hợp đồng?
   
  Theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định phụ lục hợp đồng gồm 02 loại chính như sau:
   
  - Thứ nhất là: Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
   
  - Thứ hai là: Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.
   
  Ngoài ra, khoản 2 Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
   
  Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.
   
  3. Phụ lục hợp đồng bao gồm những nội dung nào?
   
  Theo quy định trên thì Phụ lục hợp đồng nhằm giải thích cho một hoặc một số điều khoản trong hợp đồng. Do đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác nhưng không trái quy định pháp luật. 
   
  Thì Phụ lục hợp đồng cũng sẽ bao gồm các nội dung của hợp đồng quy định tại Điều 398 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau:
   
  - Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
   
  - Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:
   
  + Đối tượng của hợp đồng;
   
  + Số lượng, chất lượng;
   
  + Giá, phương thức thanh toán;
   
  + Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
   
  + Quyền, nghĩa vụ của các bên;
   
  + Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
   
  + Phương thức giải quyết tranh chấp.
   
  Ngoài ra, phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực tương tự như hợp đồng, do đó có thể hiểu khi hợp đồng chính bắt đầu có hiệu lực hoặc hết hiệu lực thì phụ lục hợp đồng cũng sẽ đi theo hợp đồng chính.
   
  3468 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (15/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận