Phụ cấp thâm niên nhà giáo được tình từ thời điểm nào?

Chủ đề   RSS   
 • #524359 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Phụ cấp thâm niên nhà giáo được tình từ thời điểm nào?

  Cho hỏi phụ cấp thâm niên nhà giáo tình từ thời điểm có QĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hay tính từ mốc nâng lương vậy chị?

   
  1738 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  sunshine19 (24/11/2019) ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524384   30/07/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1356)
  Số điểm: 11467
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH: 

  “Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.  

  Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CPquy định điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên:

  "1. Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên".

  Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH:

  "1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: 

  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; 

  b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); 

  c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có); 

  d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề; 

  đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP".

  Thời điểm tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo sẽ xác định từ thời điểm người này tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục (có Quyết định bổ nhiệm). Tuy nhiên để tính ra thời gian được hưởng, anh/chị phải xác định thêm thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên và không hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định nêu trên. 

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 31/07/2019 08:21:32 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)
 • #526382   26/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Thời gian để tính phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ được tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bạn nhé. Tổng thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #533431   24/11/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Tại Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

  “Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

  1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên”

  Bạn tham khảo nhé

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2019)
 • #582494   31/03/2022

  Căn cứ Điều 3 Nghị định 77/2022/NĐ-CP quy định về thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

  1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

  Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

  b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

  c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

  d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

  Như vậy, theo quy định hiện hành thì thời điểm tính phụ cấp thâm niên theo quy định mới được xác định bằng thời gian có quyết định bổ nhiệm. Tổng thời gian tính phụ cấp thâm niên sẽ bằng tổng các khoản thời gian được quy định phía trên.
   
  Báo quản trị |