Phụ cấp nghỉ thai sản đối với giáo viên

Chủ đề   RSS   
 • #530400 05/10/2019

  Phụ cấp nghỉ thai sản đối với giáo viên

  - Phụ cấp nghỉ thai sản đối với giáo viên được quy định như thế nào? 

  Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản b mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTCquy định:

  1. Mức phụ cấp

  b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.”

  => Như vậy theo quy định trên thì giáo viên đang giảng dạy sẽ được hưởng mức phụ cấp 30%.

  - Bên cạnh đó theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì các khoảng thời gian sau đây không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi:

  - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

  - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

  => Như vậy, đối với giáo viên nghỉ thai sản vượt quá thời hạn theo quy định tại Điều 34  của Luật Bảo hiểm xã hội 2014  (tức 06 tháng) thì thời gian vượt quá sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi.

   

   
  1132 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận