Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu tại các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #554510 07/08/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu tại các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính

   

  Ngày 17/6/2020 Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2995/BNV-TL để trả lời công văn 1830/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính.

  Theo đó, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

  Chế độ phụ cấp khu vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Khoản 4 Mục III Thông tư 83/2005/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Khi có thay đổi địa giới hành chính và có thay đổi các yếu tố xác định phụ cấp khu vực đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp khu vực thì theo phạm vi quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tình hình thực tế tại các địa bàn cấp xã theo các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và có văn bản đề nghị mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nội vụ trao đổi ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc xem xét trả lời.

   Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với đơn vị hành chính mới, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại Khoản 4 Mục III Thông tư 83/2005/TT-BNV.

  xem chi tiết công văn tại file đính kèm: 

   

   
  935 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận