Phụ cấp dành cho nhà giáo dạy cho người khuyết tật

Chủ đề   RSS   
 • #603659 30/06/2023

  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (360)
  Số điểm: 2994
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Phụ cấp dành cho nhà giáo dạy cho người khuyết tật

  Giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay được hưởng phụ cấp như thế nào? Mức hưởng phụ cấp được quy định là bao nhiêu? 

  1.  Quy định về điều kiện hưởng phụ cấp dành cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật 

  Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 113/2015/NĐ-CP, giáo viên dạy học sinh khuyết tật được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc. Trong đó, điều kiện hưởng phụ cấp dạy học sinh khuyết tật là:

  - Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

  - Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

  - Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

  - Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

  Tại Điều 66 Luật giáo dục 2019 quy định: 

  - Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục, trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật giáo dục 2019

  - Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên; nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên.

  => Theo đó, nhà giáo là tên gọi chung để chỉ những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục; nhà giáo bao gồm cả giáo viên, giảng viên. Giáo viên trong các trường công lập là cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật được gọi là nhà giáo và thuộc các trường trên sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm. 

  2. Mức hưởng phụ cấp của giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật

  Tại Điều 8 Nghị định 113/2015/NĐ-CP, giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật sẽ được hưởng mức phụ cấp như sau:

  - Đối với giáo viên chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập:

  Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,3 x mức lương cơ sở.

  Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật = 70% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  - Đối với giáo viên chuyên trách giảng dạy những người khuyết tật trong các lớp hòa nhập trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập:

  Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,2 x mức lương cơ sở.

  Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật gồm có:

  + Mức 35% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 5% đến dưới 10% học viên là người khuyết tật; 

  + Mức 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 10% đến dưới 20% học viên là người khuyết tật;

  + Mức 45% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 20% đến dưới 30% học viên là người khuyết tật;

  + Mức 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 30% đến dưới 40% học viên là người khuyết tật;

  + Mức 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 40% đến dưới 50% học viên là người khuyết tật;

  + Mức 60% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 50% đến dưới 60% học viên là người khuyết tật;

  + Mức 65% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 60% đến dưới 70% học viên là người khuyết tật.

  Lương cơ sở từ 01/7/2023 

  Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023.

  Như vậy, giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP và kể từ ngày 01/7/2023 thì mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc của giáo viên sẽ được tăng lên dựa theo mức lương cơ sở.

   
  130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận