Phụ cấp của kế toán trưởng

Chủ đề   RSS   
 • #509017 30/11/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Phụ cấp của kế toán trưởng

  Người được bổ nhiệm Kế toán trưởng (phụ trách kế toán) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2018/TT-BNV.

  "Điều 10. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

  1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

  2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình."

   
  1267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509028   30/11/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Theo bài viết này, cũng xin chia sẻ cùng các bạn về hai khái niệm phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCC, VC để mọi người cùng thảo luận: 

  - Phụ cấp trách nhiệm: (Theo Mục I Thông tư 05/2005/TT-BNV)
   
  Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với CBCC,VC (kể cả công chức dự bị), những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo).
   
  - Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo: (không có phụ cấp kiêm nhiệm mà phải gọi là phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo - Theo Khoản 1, Mục II Thông tư 78/2005/TT-BNV)
   
   
  Báo quản trị |