Phòng tư pháp có cần phải thẩm định Hồ sơ cai nghiện bắt buộc?

Chủ đề   RSS   
 • #579706 27/01/2022

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1562)
  Số điểm: 9879
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 187 lần


  Phòng tư pháp có cần phải thẩm định Hồ sơ cai nghiện bắt buộc?

  Liên quan đến vấn đề này thì căn cứ Điều 32 Luật Phòng chống ma túy 2021 quy định rằng Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
   
  Trong khi đó, Khoản 56 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không đề cập đến trách nhiệm của Phòng tư pháp, chỉ quy định rằng "Cơ quan lập hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ đề nghị."
   
  Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được hướng dẫn tại Điều 34 Luật Phòng chống ma túy 2021 cũng không đề cập đến trách nhiệm của Phòng Tư pháp, chỉ quy đỉnh rằng "Cơ quan, người lập hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ đề nghị."
   
  Như vậy, theo Luật Phòng chống ma túy 2021Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi năm 2020) thì Phòng Tư pháp sẽ không cần phải kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ cai nghiện như quy định cũ.
   
   
   
  103 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580006   29/01/2022

  Phòng tư pháp có cần phải thẩm định Hồ sơ cai nghiện bắt buộc?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Mình nghĩ thông tin về quy định về Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được hướng dẫn tại Điều 34 Luật Phòng chống ma túy 2021 sẽ có rất nhiều người quan tâm. Hy vọng có thể xem được nhiều bài viết từ bạn!

   
  Báo quản trị |