Phó chủ tịch UBND xã có được kiêm nhiệm bí thư đoàn xã không?

Chủ đề   RSS   
 • #585760 25/06/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Phó chủ tịch UBND xã có được kiêm nhiệm bí thư đoàn xã không?

  Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định chức vụ, chức danh thì cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

  - Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

  - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  Như vậy, có thể thấy là Phó chủ tịch UBND xã và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã đều được xem là cán bộ cấp xã.

  Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 92/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh như sau:

  1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

  Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, trong đó:

  2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ cấp xã đủ điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP như sau:

  a) Cán bộ cấp xã đang xếp lương theo bảng lương chức vụ mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm;

  b) Cán bộ cấp xã đang xếp lương như công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm;

  c) Cán bộ cấp xã mà kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp của cán bộ cấp xã được bố trí kiêm nhiệm.

  Như vậy, có thể thấy cán bộ cấp xã vẫn có thể kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã khác và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Theo đó, đối chiếu với các trường hợp nêu trên thì Phó chủ tịch UBND xã có thể kiêm nhiệm Bí thư đoàn xã. Tuy nhiên, đơn vị có thể cân nhắc về việc kiêm nhiệm này để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.

   
  812 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận