Phiếu xuất kho để làm thông quan hàng hóa phải xuất trước hóa đơn điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #607049 24/11/2023

  Phiếu xuất kho để làm thông quan hàng hóa phải xuất trước hóa đơn điện tử

  Có quy định nào về xuất phiếu xuất kho để làm thông quan hàng hóa phải xuất trước hóa đơn điện tử không? Trường hợp xuất hóa đơn trước sau đó xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì có bị xử phạt gì không?

   

  Phiếu xuất kho để làm thông quan hàng hóa phải xuất trước hóa đơn điện tử

  Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:

  Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:

  + Trường hợp nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác, nếu cơ sở kinh doanh nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu. Nếu chưa nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

  + Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa:

  - Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

  - Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.

  + Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

  Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

  Theo đó, cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

  Trường hợp xuất hóa đơn trước sau đó xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì có bị xử phạt gì không?

  Theo nội dung đã trình bày ở trên hàng hóa xuất khẩu chưa được thông quan thì vẫn chưa được xuất hóa đơn cho đối tác, theo quy định thì hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu. Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu thì mới được xuất hóa đơn.

  Căn cứ theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn sai thời điểm như sau:

  - Nếu lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.

  - Nếu lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế thì bị phạt từ 3 triệu đồng đồng 5 triệu đồng.

  - Nếu lập hóa đơn sai thời điểm (trừ 2 trường hợp trên) thì bị phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

  Lưu ý: Mức phạt này áp dụng đối với tổ chức vi phạm căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

   

   
  501 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận